Lediga Jobb i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
ALE
Socialsekreterare till Vuxenenheten
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Behandlare, Vuxenenhetens utförardel, föräldraledighetsvik
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Behandlare, Vuxenenhetens utförardel, semestervik
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Fritidspedagog, Nödingeskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Nödingeskolan
Timvikarier till förskolan
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Enhetschef, Vuxenenheten
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - IFO
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad - Miljö och hälsa
Familjerådgivare Kungälv/Ale
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg
Lågstadielärare, Kronaskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kronaskolan
Fritidspedagog, Kronaskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kronaskolan
1:e socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten, IFO
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Barn och unga
Löneadministratör med systemintresse
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Personalavdelningen
Undersköterska, Klockarängens äldreboende
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Klockareängens äbo
Undersköterska, Ale hemtjänst
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Hemtjänst Söder
Enhetschef, Fridhem
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Fridhems äbo
Utvecklingsenheten söker specialpedagog för förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid
Speciallärare/pedagog, Kronaskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kronaskolan
Speciallärare språk-, skriv- och läsutveckling
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid
Lärare åk 4 och 5, Kyrkbyskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kyrkbyskolan
Stödassistent, Krokstorps LSS-boende
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Funktionshinder
Kock, timvik
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Verksamhet kost
Lärare, Kyrkbyskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kyrkbyskolan
Socialsekreterare till Barn och unga
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Barn och unga
Socialsekreterare/Barnsekreterare för arbete med ensamkommande
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Barn och unga
Sommarvikarier/timvikarier 2017
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
ALE
ALINGSÅS
Speciallärare till Sollebrunns skola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Undersköterska till Brunnen 65%
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Förskollärare Ingareds förskola 100 %
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Vikarier till Noltorpsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Sjuksköterskor - semestervikarier
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Ekonomiansvarig / Controller
Utbildningsförvaltningen
Noltorpsskolan söker musiklärare 70 -100%
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Fritidspedagog på Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Lärare i textilslöjd på Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Lärare i trä-metallslöjd på Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Fritidspedagog på Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Lärare på Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Vikarier inom skola och barnomsorg i Bjärke
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Leg Arbetsterapeut
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Fritidspedagog till Sollebrunns skola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Grundskollärare till St Mellby skola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Noltorpsskolan söker SvA-lärare
Barn- och Ungdomsförvaltningen
speciallärare
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Lärare 20% Ödenäs skola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Enhetschef inom Vård och äldreomsorg, semestervikarier
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Biståndshandläggare, semestervikarie
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Undersköterska/Rehabassistent
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Leg Fysioterapeut
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Upphandlare
Kommunledningskontoret
Familjerättssekreterare
Socialförvaltningen
Processledare för vårdsamverkan
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Sommarjobb inom hemtjänst och äldreboende
Alingsås kommun - huvudkonto
ALINGSÅS
GÖTEBORG
Lärare till Barn- och fritidsprogrammet sökes till Studium
Göteborgs Stad - Utbildningsförvaltningen
Flera lärare inom vård och omsorg sökes till Studium och Yrgo
Göteborgs Stad - Utbildningsförvaltningen
Enhetschef inom Hälso- och sjukvårdsområdet
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Lärare ma/no/teknik till Skutehagen skola 4-6
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Coach till Kompetenscenter Hisingen och Kompetenscenter Öster
Göteborgs Stad - Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Speciallärare till Högsbodal GS
Göteborgs Stad - Utbildningsförvaltningen
Skolsköterska till Torslandaskolan F-5
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Fastighetstekniker
Göteborgs Stad - Fastighetskontoret
Specialpedagog till Skutehagens skola
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Lärare åk 4-6 till Flatåsskolan
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Rektor för grundsärskola årskurs 1-9
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Förskollärare sökes till Nolviksvägen 3
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Behandlingsassistent till Aröds ungdomsboende
Göteborgs Stad - Social Resursförvaltning
Förskolechef till område södra Kortedala
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
Arenaplanerare
Got Event AB
Undersköterskor till Natten
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Undersköterska till Styrsö hemtjänst
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Sommarvikarierande stödassistenter till Östra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
Timvikarie inom äldreomsorg till Bemanningsenheten
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Högskolepraktik till Dricksvattenproduktion
Göteborgs Stad - Kretslopp och vatten
Sjuksköterskor natt, sommarvikariat
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Teamsamordnare
Göteborgs Stad - Lokalförvaltningen
Semestervikarie till äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Norra Hisingen
Undersköterska Granliden
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Högskolepraktikant till Ledningsnät
Göteborgs Stad - Kretslopp och vatten
Sommarvikarie Personligt stöd/Personlig assistans
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Lärare till Nytorpsskolan
Göteborgs Stad - SDF Angered
Semestervikarier till Enheten Långsiktigt boende
Göteborgs Stad - Social Resursförvaltning
Förskollärare till Munspelsgatans förskola
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Vikarie Avlösare
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Personlig assistent/ledsagare, sommarvikariat
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
GÖTEBORG
HÄRRYDA
Barnskötare till förskolor i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Lärare ma/no åk 6-9 Landvetterskolan
Sektorn för utbildning och kultur
Skolsköterska 80% till skolor i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Sommarjobbare, fastighetsskötsel VA-verksamhet till vattenverksamheten
Sektorn för samhällsbyggnad - Verksamheten för Vatten och avfall
Förskollärare till Hindås förskola
Sektorn för utbildning och kultur
Lärare 1-7 till Rävlandaskolan i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Timvikarier till Härryda skola, Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Engagerad förskollärare till Djupedals förskola
Sektorn för utbildning och kultur
Semestervikarier till Vård och omsorg
Sektorn för socialtjänst
Vaktmästare/Städare till Städservice
Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd - Städservice
HÄRRYDA
KUNGÄLV
Däcksman/Chaufför till samlastning, Hamnverksamheten Marstrand
Servicesektorn - Hamnverksamheten Marstrand
Förskollärare
Skola - Förskola
Personlig assistent
Arbetsliv & Stöd - Stöd och Boende LSS
Sommarvikarierande Sjuksköterskor i Hemsjukvården
Vård och Äldreomsorg - Sjuksköterskeenheten
Deltidsbrandman/Räddningstjänstpersonal i beredskap
Bohus Räddningstjänstförbund/BORF
Stödpedagoger till Bostad med särskild service för vuxna
Arbetsliv & Stöd - Stöd och Boende LSS
Undersköterskor, Hemtjänsten
Vård och Äldreomsorg - Hemtjänsten
Påsklovsjobb- Språkstöd
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Socialsekreterare till Gemensam mottagning
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Mottagningsenheten
Förskollärare till Kullens skola
Sektor Bildning och lärande - Enhet Förskolor, Pedagogisk omsorg
IT -förvaltare
Enhet Digital Utveckling
Förskolechefer till Sektor Bildning och Lärande
Sektor Bildning och lärande - VO Förskola
Sjuksköterska i Hemsjukvården, nattjänst
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Sjuksköterskeverksamhet
Stödpedagog till Daglig verksamhet
Arbetsliv & Stöd - Arbetslivscentrum
Familjerådgivare Kungälv/Ale
Arbetsliv & Stöd - Stöd och Boende SOL
Sommarjobb i Sommarkyrkan
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Ekonomiadministratör till Administrativa enheten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Administration
Familjehemssekreterare
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Familjehem/Familjerätt
Stödassistent till Ormen Långegatans gruppbostad
Sektor Trygghet och stöd - Enhet LSS Boende
Sommarjobb- FRENDO Servicebutik i Rollsbo
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Produktionsledare, köket Sparråsskolan
Servicesektorn - Måltidsservice
Ellärare till Mimers Hus Gymnasium
Skola - Mimers Hus BP/FT/EE
Fritidspedagog på Klöverbackens skola
Skola - Klöverbacken/Olseröd
Boendeassistent till Socialpsykiatrin
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Socialpsykiatri, Boendestöd, Stöd och service
Aktivitetsutvecklare till Arbetsmarknadsenheten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet AME, Daglig verksamhet, Stödanställningar
Sommarjobb- Emilianos Högtidskläder & Skrädderi
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sommarjobb- PostNord
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sommarjobba på Café Cozy
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sommarjobb- Semestervikarier till äldreomsorgen
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Socialsekreterare Funktionshinder
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Funktionshinderenheten
Sommarjobb- Leenas Kiosk, Marstrand
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sommarvikarie inom Daglig verksamhet
Servicesektorn - Bemanningsenheten
KUNGÄLV
LERUM
Projektledare Infrastruktur VA
Sektor samhällsbyggnad - Projektenheten
Vill du göra skillnad! Sommarjobba hos oss i Lerum
Sektor stöd och omsorg - Aggegården, Björkebacken, Loftet m.m.
Aspenäsenheten söker förskollärare
Sektor lärande - Aspenäs
Undersköterska till Nya Lundbygården
Sektor stöd och omsorg - Nya Lundbygården
Barnskötare till Ljungviks förskola
Sektor lärande - Gråbo förskolor
Vill du bli vår nya Dagbarnvårdare i Floda ?!
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Vill du bli vår nya Dagbarnvårdare i Gråbo?!
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Bibliotekarie till Gråbo bibliotek
Sektor lärande - Bibliotek
Fritidspedagog till Almekärr
Sektor lärande - Almekärr
Familjebehandlare
Sektor stöd och omsorg - Myndighet - Stöd och resurs
Förskollärare till Knappekullaenheten
Sektor lärande - Knappekulla
Familjehemssekreterare
Sektor stöd och omsorg - Myndighet - Stöd och resurs
Ekebacken/Nya Sävegården, natt
Sektor stöd och omsorg - Ekebacken
Sommarvikariat Ekebackens demensboende
Sektor stöd och omsorg - Ekebacken
Utbildningsledare/trafiklärare till Lerums vuxenutbildning
Sektor lärande - Lerums vuxenutbildning
Avfallsingenjör med ansvar för återvinning
Sektor samhällsbyggnad - Teknisk Service
Fritidspedagog till Hulanskolan
Sektor lärande - Hulan
Idrottslärare till Hulanskolan
Sektor lärande - Hulan
Lärare till Hulanskolan
Sektor lärande - Hulan
Lärare i förskola/Förskollärare
Sektor lärande - Almekärr
Lärare Matte/NO 4-6 till Stenkulan
Sektor lärande - Stenkulan
Rektor till Ljungviksskolan
Sektor lärande - Verksamhetschefer Lär
Rektor Alléskolan
Sektor lärande - Verksamhetschefer Lär
Rektorer till nya F-9-skolor i Lerum
Sektor lärande - Verksamhetschefer Lär
Lärare i svenska åk 1-6 till Ljungviksskolan
Sektor lärande - Ljungviksskolan
Röselidsskolan - framtidens skola
Sektor lärande - Röselid
Specialpedagog Stenkulan
Sektor lärande - Stenkulan
Sommarvikarier hemtjänsten
Sektor stöd och omsorg - Hemtjänst Lerum Norr
Stenkulan söker Ma/NO-lärare 7-9
Sektor lärande - Stenkulan
Stenkulan söker lärare F-3
Sektor lärande - Stenkulan
Stenkulan söker fritidspedagoger
Sektor lärande - Stenkulan
Fritidspedagog till Knappekullaskolan
Sektor lärande - Knappekulla
Förskollärare till Floda
Sektor lärande - Centralskolan
Sommarvikarier sökes till kommunens äldreboenden
Sektor stöd och omsorg - Nya Lundbygården
Sjuksköterska
Sektor stöd och omsorg - Sjuksköterskeenheten
Sjuksköterska inom kommunal vård
Sektor stöd och omsorg - Sjuksköterskeenheten
LERUM
MÖLNDAL
Samordnare Ungas Inflytande
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Samordnare Samhällsarbete i Bifrost
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Vi söker Samordnare/Undersköterska till Hemvården
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunikatör till stadsbyggnadsförvaltningen
Mölndals stad - Stadsbyggnadsförvaltningen
Pedagog till Grundsärskolan Stretered
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare 100% till ny förskola i Balltorp
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Barnskötare till Gundefjällets Förskola 100 %
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Bölets förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Barnskötare till Bölets förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Ekonomihandläggare
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Projektsamordnare
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Idrottsplatsarbetare till Aktiviteten
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Är du vår nya kock på Brattåsgårdens äldrekök?
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
VA ingenjör med kundfokus
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Förskoleadministratör
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Kurator till Hallenskolan.
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Rävekärrs förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Leg Sjuksköterska inom funktionshinder
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker stödpedagog till Alebäcksgatans korttidshem
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Enhetschefer till Hemvården
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Fritidspedagoger Rävekärrsskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Nämndsekreterare
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Undersköterskor till omvårdnadsteam Stensjön och Lindome
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta som stödassistent hos oss?
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Fritidledare
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidledare
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Vi söker dig som är stödassistent!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Är du stödassistent! Arbeta hos oss!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Undersköterskor till Lackarebäcks äldreboende
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunikatör
Mölndals stad - Kommunikations- och kanslienheten
Leg Sjuksköterska till äldreboende
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker ekonom/controller till Serviceförvaltningen
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Vik familjebehandlare till Enheten för öppenvård
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Miljöinspektör
Mölndals stad - Miljöförvaltningen
Förskollärare till nybyggda Stallbackens Förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Projektledare med IT-kompetens
Mölndals stad - IT-avdelningen
Lärare So/Sv Kvarnbyskolan årskurs 7-9
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Sommarvikarier, leg. Sjuksköterskor
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Sommarvikarier till Hemsjukvården
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
MÖLNDAL
PARTILLE
Sommarvikarier till Jonseredsgårdens äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Jonseredsgården
Sommarvikarier till Kullegårdens äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Kullegården
Leg Sjuksköterska, sommarvikarie
Vård och omsorgsförvaltningen - Bistånd och hälsa
Stödassistent till korttidshem
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsverksamhet barn och unga
SFI-lärare
Utbildningsförvaltningen
Bygglovsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Förskollärare sökes till Ugglumsledens förskola -kan det vara du?
Utbildningsförvaltningen - Förskola övergripande
Stödassistent Barn och unga
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsverksamhet barn och unga
Vid behovsanställning som stödassistent inom härliga funktionshinderverksamheten
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Fritidspedagog
Utbildningsförvaltningen - Oxled
Undersköterskor till Kullegårdens äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Kullegården
Vi söker 1 fritidspedagog till Björndammens skola
Utbildningsförvaltningen - Björndammen
Vikarierande bygg- och miljöchef
Samhällsbyggnadskontoret
Biståndshandläggare
Vård och omsorgsförvaltningen - Biståndsenheten
Långtidsvik inom funktionshinder
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Stödassistent
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Stödpedagog bostad med särskild service
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Tre förskollärare söks till Ugglums förskolor
Utbildningsförvaltningen - Ugglum
Lärare i fritidshem till Jonsereds skola
Utbildningsförvaltningen - Jonsered
Sommarvikarier till Björndammen Omsorgsteam
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemtjänstområde 3
Lärare i MA/NO, åk 6-9, Lexby skola
Utbildningsförvaltningen - Lexby
Lärare i gymnasiet - yrkesämnen el
Utbildningsförvaltningen - Gymnasieskolor
Sommarvikariat Korttidsenheten Forellen
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsenhet
Sommarvikarier till hemtjänstområde Centrum och Forellens trygghetsboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemtjänstområde 1
Sommarvikarier till avdelning funktionshinder
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Avlösare/ledsagare Barn och unga
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
PARTILLE
STENUNGSUND
Sommarvikarier till framtidsyrken inom Vård och Omsorg.
Sektor Socialtjänst - Hemtjänst och Boende
SOCIONOMER till barn och unga i Stenungsund!
Sektor Socialtjänst - Individ- och familjeomsorg
Stödpedagoger/stödassistenter till verksamhet funktionshinder
Sektor Socialtjänst - Individ- och familjeomsorg
Chef VA Teknik
Sektor samhällsbyggnad
Budget- och skuldrådgivare
Sektor stödfunktioner - Kanslienheten
Administratör
Sektor Socialtjänst
Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
Sektor samhällsbyggnad
Undersköterskor till våra särskilda boenden
Sektor Socialtjänst - Hemtjänst och Boende
HANDLEDARE till sysselsättningsverksamhet i grön miljö
Sektor Socialtjänst - Individ- och familjeomsorg
Stödassistent/Stödpedagog/undersköterska inom socialpsykiatri
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Vuxenutbildningen söker vårdlärare
Sektor Utbildning - Kompetens och Utveckling
Stora Höga skolan söker lärare i MA åk 6
Sektor Utbildning - Stora Högaskolan
Leg sjuksköterska
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
Leg sjuksköterska inom LSS
Sektor Socialtjänst
Leg sjuksköterska, natt inom Hemsjukvården
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
Leg sjuksköterska/Utbildningssköterska
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
Leg sjuksköterska Sommarvikariat
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
STENUNGSUND
TJÖRN
Undersköterskor hemtjänsten, vikariat
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Behandlingsassistenter semestervikariat Ensamkommande barn
Socialförvaltningen - Avdelningen för ensamkommande barn
Grundskollärare/Speciallärare till Bleketskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Kommunjurist
Kommunkansliet - Kommunkansliets stab
Stödassistenter semestervikariat
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Abonnentingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kundadministratör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lokalsamordnare
Kommunkansliet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Två rektorer och en förskolechef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Personlig assistent sökes till man med dubbelassistans
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Undersköterskor/vårdbiträden semestervikariat boenden
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten semestervikariat
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Leg. sjuksköterskor semestervikariat
Socialförvaltningen - Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen
Personliga assistenter semestervikariat
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
TJÖRN
ÖCKERÖ
Personalspecialist
Öckerö kommun
Lärare i förskola/Förskollärare
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Vi söker tim- och sommarvikarier
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd/ekonomiskt bistånd
Öckerö kommun, Socialförvaltningen - Individ- och familjeomsorg
5 st Stödpedagoger/Stödassistenter
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Planarkitekt
Öckerö kommun Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsverksamheten
1:e socialsekreterare Barn- och ungdom, tills vidare
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten
Öckerö kommun Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsverksamheten
Bergmans gruppboende söker tim- och sommarvikarier
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
ÖCKERÖ