Lediga Jobb i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektledare till AllAgeHub
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektassistent
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
ALE
Socialsekreterare till Vuxenenheten
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Enhetschef för familjerätt, familjehem och mottagande av ensamkommande
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - IFO
Timvikarier till förskolan
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Förskollärare, Vitklövergatans förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Vitklövergatans förskola
Lärare i Ma/NO år 7-9, Bohusskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Bohusskolan
Stödassistent, Krokstorps LSS-boende
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Funktionshinder
Sommarvikarier/timvikarier 2017
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Sommarvikarier/timvikarier 2017
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Verksamhetschef, Förskolan; en modig och strategisk förändringsledare
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid
Kock
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Verksamhet kost
Förskollärare till Alvhem och Skepplanda
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Alvhems förskola
Barnskötare, Äppelgårdens förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Äppelgårdens förskola
Utvecklingsenheten söker specialpedagog för förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid
Förskollärare, Mor Annas förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Mor Annas förskola
Rektor, Vuxenutbildningen
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Komvux
Fastighetsingenjör
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Lokalenheten/Fastighetsenheten
Planarkitekt
Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad - Plan och bygg
Timvikarier 2017 inom Sektor arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
ALE
ALINGSÅS
Noltorpsskolan söker lärare till lågstadiet
Barn- och Ungdomsförvaltningen
HR-konsult
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Gymnasielärare i Idrott
Utbildningsförvaltningen
Avfallschef till Alingsås Kommun
Alingsås kommun - huvudkonto
Undersköterska till Tuvegården (natt)
Vård och äldreomsorgsförvaltningen - Tuvegården
Registrator
Kommunledningskontoret - Kansli, juridik och upphandling
Programansvarig
Kultur - och fritidsförvaltningen
Skolpsykolog 80%
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Fritidsledare för extraarbete (timavlönad)
Kultur - och fritidsförvaltningen
Verksamhetschef Utveckling
Utbildningsförvaltningen
Driftchef på Avloppsreningsverket
Tekniska förvaltningen
Driftchef på Vattenverken
Tekniska förvaltningen
Fältsekreterare
Socialförvaltningen
Enhetschef på Gatuavdelningen
Tekniska förvaltningen
ALINGSÅS
GÖTEBORG
Musiklärare
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Legitimerad Arbetsterapeut
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
Förstelärare i matematik och no till Lindåsskolan
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Stödpedagog till Brunstorpsby 10
Göteborgs Stad - SDF Norra Hisingen
Biståndshandläggare
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Kock/Kokerskavikarier sökes till Västra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Stödassistenter sökes till Västra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Drivna vikarier till Äldreboende i Västra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Barnskötare sökes för vikariat i Västra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Fritidspedagog sökes till Långedragsskolan
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Lärare En/Sv alt. En/Fr till Hovåsskolan år 7-9
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Socialsekreterare till utredningsenheten barn och unga
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Projektledare sökes till Västra Göteborg
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Slöjdlärare till Parkskolan
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Fritidspedagog till Parkskolan
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Personlig assistent till Lundby
Göteborgs Stad - SDF Lundby
Undersköterska till äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Skolbibliotekarie till Vättleskolan 4-9
Göteborgs Stad - SDF Angered
Undersköterskor till Kaggeleds Äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Enhetschef till äldreboende i Örgryte-Härlanda
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Kundservice söker ny medarbetare
Göteborgs Stad - Kretslopp och vatten
Lärare skolår 7-9 SO/SV Bergums skola
Göteborgs Stad - SDF Angered
Mellanstadielärare till Nytorpsskolan
Göteborgs Stad - SDF Angered
Undersköterska till Altplatsens äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Projektledare till flyttprojekt
Göteborgs Stad - SDF Angered
Fritidspedagog till Rambergsskolan
Göteborgs Stad - SDF Lundby
Förskollärare i förskoleklass
Göteborgs Stad - SDF Lundby
Fysioterapeut/sjukgymnast
Göteborgs Stad - SDF Angered
Lärare till åk 1-3 i Lundby
Göteborgs Stad - SDF Lundby
Barnskötare till bemanningsenheten, Örgryte-Härlanda
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Modersmålslärare i yoruba till Språkcentrum
Göteborgs Stad - Utbildningsförvaltningen
GÖTEBORG
HÄRRYDA
Bibliotekarie till Landvetters kulturhus
Sektorn för utbildning och kultur
Härryda kommun söker två stycken miljöskyddsinspektörer
Sektorn för administrativt stöd - Funktionen för Miljö och hälsoskydd
HÄRRYDA
KUNGÄLV
VA-ingenjör
Sektor Samhälle och utveckling - Enhet VA
Bygglovhandläggare, Bygglovenheten Samhälle och Utvecklingn
Sektor Samhälle och utveckling - Enhet Bygglov
Personlig assistent
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Personlig assistans/Ledsagarservice vuxna
Enhetschef VA-drift
Sektor Samhälle och utveckling - VO Teknik
Undersköterskor, Hemtjänsten
Vård och Äldreomsorg - Hemtjänsten
Samordnare med avlösande funktion som Insatsledare
Bohus Räddningstjänstförbund/BORF
Överförmyndarhandläggare
Kommunledningssektorn - Kansli och Juridik/Överförmyndarenheten
Speciallärare
Skola - Diseröd
Grundskollärare åk 1-3
Skola - Diseröd
Socialsekreterare till Gemensam mottagning
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Mottagningsenheten
Byggprojektledare
Samhällsbyggnad - Bygg och Projektledning
Arbetsmarknadskoordinator till Arbetsmarknadsenheten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet AME, Daglig verksamhet, Stödanställningar
Arbetsmarknadskoordinator, vikariat, till Arbetsmarknadsenheten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet AME, Daglig verksamhet, Stödanställningar
Cellopedagog till Kulturskolan
Sektor Bildning och lärande - Enhet Kulturskola, allmän kultur och teater
Bibliotekarie till Biblioteken i Kungälv
Kultur & Samhällsservice - Bibliotek
Systemförvaltare Sharepoint
Enhet Digital Utveckling
KUNGÄLV
LERUM
Barnskötare till Hästhagenskolans fritidshem
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Vi söker socialsekreterare till Barn och unga
Sektor stöd och omsorg - Myndighet
Serviceinriktad förvaltningsledningssekreterare
Sektor infrasupport - Administrativa enheten
Skolskjutssamordnare
Sektor lärande - Administrativ enhet
Pedagog till Hästhagenskolans fritidshem
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Upphandlare
Sektor infrasupport - Ekonomienheten -
Fritidspedagog till Tolleredsenheten
Sektor lärande - Berghult/Tollered
Välkommen som fritidspedagog till Uddaredsskolan!
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Specialpedagog
Sektor lärande - Hulan
Kartingenjör
Sektor samhällsbyggnad - Geodata
Expertsamordnare
Sektor samhällsbyggnad - Geodata
Lärare 4-9 till Ljungviksskolan
Sektor lärande - Ljungviksskolan
Lärare mot yngre åldrar till Ljungviksskolan
Sektor lärande - Ljungviksskolan
Berghultsförskola söker förskollärare
Sektor lärande - Berghult/Tollered
Lärare engelska/franska åk 6-9
Sektor lärande - Allé
Rektor till Lekstorpsskolan
Sektor lärande - Verksamhetschefer Lär
Lärare i matematik och naturkunskap
Sektor lärande - Lerums Gymnasium
Speciallärare till Röselidsskolan
Sektor lärande - Röselid
Skolsköterska till Torpskolan
Sektor lärande - Torpskolan
Miljöinspektör inriktning livsmedel
Sektor samhällsbyggnad - Miljöenheten
Projektledare Bygg
Sektor samhällsbyggnad - Projektenheten
Projektledare Infrastruktur Väg
Sektor samhällsbyggnad - Projektenheten
Skolpsykolog
Sektor lärande - Verksamhetschefer Lär
Fysioterapeut
Sektor stöd och omsorg - Rehabenheten
Funktionsstöd, Sektor stöd och omsorg söker 2 Stödpedagoger
Sektor stöd och omsorg - Aggegården, Björkebacken, Loftet m.m.
Speciallärare till Almekärrsskolan
Sektor lärande - Almekärr
Specialpedagog till Almekärrsskolan
Sektor lärande - Almekärr
Lärare till mellanstadiet på Almekärr
Sektor lärande - Almekärr
Säkerhetschef
Sektor infrasupport
Lärare till Hulanskolan
Sektor lärande - Hulan
LERUM
MÖLNDAL
Sjuksköterskor till prisbelönt boendekommun!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Sjuksköterska? Nu förstärker vi vårt team inom äldreboende!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker fler Arbetsterapeuter till vårt team!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Förskollärare till Stretereds förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Ekonomiassistent
Mölndals stad - Stadsledningsförvaltningen
Aktiveringspedagog med elevinriktat uppdrag
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Textilslöjdslärare vikariat 30-50%
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Bildlärare 100%
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Arbeta som undersköterska på Eklanda äldreboende!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Elevassistent till Sinntorpsskolan 4-9 75%
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Är du vår nya kock till Eklandaskolan?
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Måltidsbiträde, 75% till Broslätts förskola
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Måltidsbiträde, 100 % till Krokslättsgymnasiet
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Måltidsbiträde, 75% till Jungfrustigens förskola
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Timvikarier sökes till Lokalvårdsavdelningen
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Fritidspedagog, Sinntorpsskolan, Lindome
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Bifrosts förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Kreativ lärare i Sv/So Katrinebergsskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Fritidspedagog till Bosgårdsskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Glasbergsskolan söker lärare Ma/No
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Sinntorps förskola äldre barn
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Sinntorps förskola yngre barn
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Undersköterska till omvårdnadsteam Stensjön
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vik familjebehandlare till Enheten för öppenvård
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonom till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
MÖLNDAL
PARTILLE
Samordnare
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsverksamhet barn och unga
Stödpedagog bostad med särskild service
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Fritidspedagog - Lillegårdsskolan i Partille
Utbildningsförvaltningen - Lillegård
Timvikarier till sommaren och hösten korttidsverksamhet barn och unga
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsverksamhet barn och unga
Specialpedagog/speciallärare Jonsereds skola F-5
Utbildningsförvaltningen - Jonsered
Förskollärare till Öjersjö Brunn skola
Utbildningsförvaltningen - Öjersjö
Lokalvårdare/idrottsplatsarbetare
Kultur- och fritidsförvaltning - Avdelning Fritid
Lärare till Ugglums skola år 6-9
Utbildningsförvaltningen - Ugglum
Elevassistent till Ugglums skola
Utbildningsförvaltningen - Ugglum
Stödpedagog/daglig verksamhet
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
Undersköterska Hemtjänst Centrum & Forellens trygghetsboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemtjänsten
Administratör till Hemsjukvården
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemsjukvården
Undersköterska till Jonseredsgårdens Äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Äldreomsorgen
Undersköterska Jonseredsgårdens Äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Äldreomsorgen
PARTILLE
STENUNGSUND
Stödpedagoger/stödassistenter
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
VA-ingenjör
Stenungsunds kommun
Stenungskolan söker Lärare i Spanska
Sektor Utbildning - Stenungskolan
Stenungskolan söker ENG Lärare
Sektor Utbildning - Stenungskolan
Stenungskolan söker Lärare i MA
Sektor Utbildning - Stenungskolan
Kristinedalskolan söker Lärare i MA/NO i åk 4-6
Sektor Utbildning - Kristinedalskolan
Kristinedalskolan söker Lärare i MA/NO åk 7-9
Sektor Utbildning - Kristinedalskolan
Flyktingsekreterare
Sektor Utbildning - Kompetens och Utveckling
Stödpedagog
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Stenungskolan söker Lärare i Teknik åk 7-9
Sektor Utbildning - Stenungskolan
Enhetschef inom LSS
Sektor Socialtjänst
Stödpedagog med samordnande uppdrag
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Timvikariat kock, måltidsbiträde
Sektor stödfunktioner - Måltid
Enhetschef måltid
Sektor stödfunktioner
Verksamhetschef bygglov
Sektor samhällsbyggnad
Leg sjuksköterska, NATT 75 % inom Hemsjukvården
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
Leg sjuksköterska/Utbildningssköterska
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
STENUNGSUND
TJÖRN
Flyktingguide 50 %
Kommunkansliet - Kommunkansliets stab
Lärare tyska 50 - 100 % Häggvallskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurslärare/speciallärare till Bleketskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Myggenäs förskola söker pedagoger
Barn- och utbildningsförvaltningen - Myggenäs förskola
Ekonomichef
Tjörns kommun
Grundskollärare till förberedelseklassen
Barn- och utbildningsförvaltningen
VA-ingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Simlärare till vintersimskola i Sundahallen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lärare i svenska/engelska 100% till Bleketskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Lärare i musik/engelska 75-100% till Bleketskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Lärare i spanska/engelska 75-100% till Bleketskolan åk 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Lärare SO ämnen Bleketskolan 6-9
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Förskollärare till Fridas Hage
Barn- och utbildningsförvaltningen
1:e Socialsekreterare
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Undersköterskor/vårdbiträden semestervikariat boenden
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten semestervikariat
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Ekonom
Tjörns Bostads AB
Undersköterskor Lilldals äldreboende timvikariat
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
TJÖRN
ÖCKERÖ
Grundskollärare åk 4-6 till Ankarets skola
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Hem och konsumentkunskapslärare åk 6-9
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Lärare
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Specialpedagog
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Versamhetschef för fritid och kultur
Öckerö kommun Kommunstyrelsen
Dagbarnvårdare i Öckerö kommun
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Sjuksköterska
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Sjuksköterskor 3 st
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Studentmedarbetare fokus marknadsföring
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
ÖCKERÖ