Lediga Jobb i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund
Planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund
Kommunikatör
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektledare - kompetensförsörjningsfrågor
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
ALE
Förskollärare, Vitklövergatans förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Vitklövergatans förskola
Socialsekreterare, Vuxenenheten
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Arbetsterapeut, Ale Rehab
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Ale Rehab
Lärare i Ma, Idrott och hälsa samt Teknik, Da Vinciskolan 7-9
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Da Vinciskolan
Barnskötare, Vitklövergatans förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Vitklövergatans förskola
Utvecklingsledare, Sektor kommunstyrelsen
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Administrativa enheten
Familjebehandlare, Familjehuset, IFO
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - IFO
Klasslärare, Nödingeskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Nödingeskolan
Bibliotekschef
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kultur och fritid
Undersköterska, Alafors hemtjänst
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Hemtjänst Mitt
Fysioterapeut, Ale Rehab
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Ale Rehab
Förskollärare, Förskoleområde 2 i Bohus, Ale kommun
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Byvägens förskola
Kommunikatör med inriktning rörlig bild
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Kommunikationsenheten
Skolpsykolog, Elevhälsan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Elevhälsan
Förskollärare/lärare i fritidshem, Garnvindeskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Garnvindeskolan
Socialadministratör, Vuxenenheten
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Vuxenenheten
Dagbarnvårdare i Nol
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Pedagogisk omsorg/Familjedaghem
Barnskötare, Björklövens förskola/Båtsmans förskola
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Björklövens förskola
Undersköterska, Björklidens äldreboende
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Björklidens äbo
Kock, timvik
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Verksamhet kost
Sjuksköterska, Hemsjukvården Ale
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Hemsjukvården
ALE
ALINGSÅS
Barnskötare sökes till Ängabos uteförskola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Stockslycke förskola söker förskollärare
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Grundskollärare till Noltorpsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Förskollärare Ingareds förskola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Utredare till Gatuavdelningen
Tekniska förvaltningen
Förskollärare till Stockens förskola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Förskollärare till Nolby förskola
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Haga hemtjänst söker tre nya kollegor!
Vård och äldreomsorgsförvaltningen - Haga hemtjänst
Logoped
Barn- och Ungdomsförvaltningen - Noltorp
Fritidspedagog med skolsamverkan till Noltorpsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen - Noltorp
Vikarierande lärare till Lendahlsskolan
Barn- och Ungdomsförvaltningen - Lendahl/Långared
Fritidsledare för extraarbete (timavlönad)
Kultur - och fritidsförvaltningen
Skolpsykolog 100%
Barn- och Ungdomsförvaltningen
ALINGSÅS
GÖTEBORG
Processledare Sharing city
Göteborgs Stad - Konsument och medborgarservice
Lärare i matematik och programmering till Angeredsgymnasiet
Göteborgs Stad - Utbildningsförvaltningen
Engagerad kock sökes till Påvelundsskolan
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Upphandlare till Inköp och upphandling
Göteborgs Stad - Inköp och upphandling
Planeringsledare tillsynsenheten
Göteborgs Stad - SDF Centrum
Stödassistent till Idas Gård
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Undersköterska/Mentalskötare/Stödassistent
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Stödassistent sökes till Lokattsbacken 78
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Skolkurator sökes till Näsetskolan och Åkeredsskolan!
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Socialsekreterare Vuxenenheten
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Socialsekreterare Ekonomiskt Bistånd
Göteborgs Stad - SDF Angered
Barnskötare till Torslanda Hästeviks väg 10 förskola
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Förskollärare F-3 till Sjumilaskolan
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Barnskötare till Brännekulla vägen 5 förskola
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Stödpedagog till boendet Byvädersgatan Västra Hisingen
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Undersköterskor till Altplatsens äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Kock till Skårsskolan, Örgryte-Härlanda
Göteborgs Stad - SDF Örgryte-Härlanda
Lärare i bild/matematik till Gamlestadsskolan 7-9
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
Skolkurator 75% till Gamlestadsskolan
Göteborgs Stad - SDF Östra Göteborg
Stödassistenter till gruppboenden
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Systemtekniker inriktning LAN
Göteborgs Stad - Intraservice
HR-specialist till Rekryteringsenheten Västra Hisingen
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Förskollärare till Munspelsgatans förskola
Göteborgs Stad - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Analytiker
Göteborgs Stad - Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Enhetschef Genomförande Exploatering
Göteborgs Stad - Park- och naturförvaltningen
Lägerledare till dagverksamhet
Göteborgs Stad - Social Resursförvaltning
Informatörer samt drift & underhållspersonal sökes av Göteborgs Spårvägar
Göteborgs Spårvägar Koncern - GS Trafikantservice AB
Undersköterskor sökes till Bjöla äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Västra Göteborg
Undersköterskor till Annedals äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Undersköterskor till Annedals äldreboende
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Trä- och metallslöjdlärare till Kärraskolan
Göteborgs Stad - SDF Norra Hisingen
Enhetschef Bostad med särskild service LSS
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Leg Sjuksköterska till Hemsjukvården, Västra Hisingen
Göteborgs Stad - SDF Västra Hisingen
Lösningsarkitekt Digital arbetsplats
Göteborgs Stad - Intraservice
Förskollärare till Såggatans förskola
Göteborgs Stad - SDF Majorna-Linné
Behandlingsassistent till Änggårdens ungdomsboende
Göteborgs Stad - Social Resursförvaltning
GÖTEBORG
HÄRRYDA
Ekonom till Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Bygglovsingenjör till Plan- och Bygglov
Sektorn för samhällsbyggnad - Verksamheten för Plan och bygglov
Upphandlingsjurist till Härryda kommun
Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Förskollärare till Pixbo förskola
Sektorn för utbildning och kultur
Lärare till Vällsjöskolan
Sektorn för utbildning och kultur
Systemförvaltare till IT-funktionen på Härryda Kommun
Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd - IT-funktionen
Vaktmästare till Härryda kommun
Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd - Fastighetsfunktionen
Utredare till Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad - Trafikverksamheten
Landskapsarkitekt/landskapsingenjör till Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad - Trafikverksamheten
Projektledare VA till Vatten och avfallsverksamheten
Sektorn för samhällsbyggnad - Verksamheten för Vatten och avfall
HÄRRYDA
KUNGÄLV
Ungdomsarbetare till Trygga Ungdomsmiljöer
Sektor Bildning och lärande - Fritid
Lärare i arabiska i grundskolan
Sektor Bildning och lärande - Stödenheten.
Lärare spanska och annat ämne till Ytterbyskolan
Sektor Bildning och lärande - Skola Ytterbyskolan
Pianopedagog till Kulturskolan
Sektor Bildning och lärande - Kulturskola, allmän kultur och teater
Biträdande rektor till Munkegärdeskolan
Sektor Bildning och lärande - Skola Munkegärdeskolan
VA-ingenjör
Sektor Samhälle och utveckling - VA
Legitimerad lärare 1-6 till Hålta skola
Sektor Bildning och lärande - Skola Hålta Marstrand
Slöjdlärare/annat ämne till Kärna skola
Sektor Bildning och lärande - Skola Kärna
Grundskollärare åk 3 till Kärna skola, vikariat
Sektor Bildning och lärande - Skola Kärna
Fritidspedagog/lärare 1-7/förskollärare till Kullens skola
Sektor Bildning och lärande - Skola Kullen Träningsskola
Sportlovsjobb- Ekhaga äldreboende
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sportlovsjobb- Mimers Hus
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sportlovsjobb- Båtmansgärde äldreboende
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sportlovsjobb- Solhaga äldreboende
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sportlovsjobb- Ytterbyhemmet
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Enhetschef till Hemtjänsten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Hemtjänst/Trygghetslarm
Ekonom
Kommunchef - Enhet Ekonomi
Vikarie i Textilslöjd
Sektor Bildning och lärande - Skola Thorildskolan
Stödpedagoger
Sektor Trygghet och stöd - LSS Boende
Undersköterska till vård- och omsorgsboende
Sektor Trygghet och stöd - Vård- och omsorgsboende
Undersköterskor, Hemtjänsten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Hemtjänst/Trygghetslarm
Specialpedagog till Munkegärdeskolan åk 7-9
Sektor Bildning och lärande - Skola Munkegärdeskolan
Socialsekreterare Funktionshinder
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Funktionshinderenheten
Skolsköterska till Kärna skola F-6
Sektor Bildning och lärande - Skola Kärna
Sommarjobb City Gross Ytterby
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Stödpedagog till Kajan/Grodden
Sektor Trygghet och stöd - Daglig verksamhet
Vikarier till hemtjänsten
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Hemtjänst/Trygghetslarm
Sommarvikarierande Sjuksköterskor till Hemsjukvården
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Sjuksköterskeverksamhet
Sommarjobb- Instö Café, Bar & Kök
Arbetsliv & Stöd - AME/Ferie ungdom
Sommarvikarier Personlig assistans
Sektor Trygghet och stöd - Enhet Personlig assistans/Ledsagarservice vuxna
KUNGÄLV
LERUM
Fritidschef
Sektor lärande
Upphandlingschef/upphandlingsjurist
Sektor infrasupport - Ekonomi
Elevassistent sökes till Hästhagenskolan
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Exploateringsingenjör med fokus på bostadsbyggnation
Sektor samhällsbyggnad - Plan- och exploatering
Modersmålslärare i franska
Sektor lärande - Modersmål
Modersmålslärare i portugisiska
Sektor lärande - Modersmål
Kultursamordnare
Sektor lärande - Bibliotek
Funktionsstöd söker timvikarier
Sektor stöd och omsorg - Boende och sysselsättning
Förskollärare Rydsbergs förskola
Sektor lärande - Almekärr
Barnskötare Ekollonvägens förskola
Sektor lärande - Almekärr
Timvikarier Hemtjänst
Sektor stöd och omsorg - Hemtjänst Lerum Söder
Kommunarkivarie
Sektor infrasupport - Administrativa enheten
Förskollärare
Sektor lärande - Centralskolan
Kock till Torpskolan i Lerums kommun
Sektor infrasupport - Serviceenheten
Sjuksköterska kommunal hälso-och sjukvård
Sektor stöd och omsorg - Sjuksköterskeenheten
LERUM
MÖLNDAL
Vill du arbeta som stödassistent hos oss?
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Rörläggare till VA avdelningen
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Förhandlingsspecialist
Mölndals stad - HR-avdelningen
Undersköterskor till Bifrost äldreboende
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Förskollärare till Ekskogens förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Undersköterskor till Lackarebäcks äldreboende
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Undersköterskor till Eklanda äldreboende
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Är du vår nya kollega? Vi söker stödassistenter till gruppbostad!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vikarierande behandlingsassistenter till Soltorp
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadssekreterare till Torrekullagården
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
En socialsekreterare till enheten för familjehem och kontaktstöd
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Skolpsykolog Lackarebäcksskolan, Mölndal
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Renhållningsarbetare, vikariat
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Bibliotekarie inriktning barn och unga till Mölndals nya stadsbibliotek
Mölndals stad - Kultur- och fritidsförvaltningen
Förskollärare till Bifrosts förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
IT-lärare till Campus Mölndal
Mölndals stad - Utbildningsförvaltningen
Stödassistenter till korttidshem på Lejonslättsgatan 34
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Lärare i Bild och Slöjd.
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Administrativ assistent föräldravikariat
Mölndals stad - Stadsbyggnadsförvaltningen
Är du en av våra nya poolkockar?
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Ekonomiadministratör
Mölndals stad - Lokalförsörjningsavdelningen
Barnomsorgsadministratör/Administratör
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Säsongsarbete Parkarbetare/anläggningsarbetare
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Förskollärare till Glasbergets förskola
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Undersköterska till hemtjänsten i Stensjön
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Lokalstrateg
Mölndals stad - Lokalförsörjningsavdelningen
Undersköterska till hemtjänsten i Stensjön, vikariat
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vikariat som Boendesekreterare med myndighetsutövning
Mölndals stad - Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Förskollärare till Valås förskola äldre åldrar
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Valås förskola äldre åldrar
Mölndals stad - Skolförvaltningen
VA ingenjör med kundfokus
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Förskollärare till Eklanda
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Streteredsskolan söker Lärare i Ma & No
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Streteredsskolan söker Speciallärare /lärare
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Sommarvikarier Renhållningsarbetare
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Timvikarier sökes till vår Måltidsverksamhet
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Timvikarier sökes till Lokalvårdsavdelningen
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
MÖLNDAL
PARTILLE
Elevassistent i grundsärskolan
Utbildningsförvaltningen - Öjersjö
Öjersjö Storegård söker fritidspedagoger
Utbildningsförvaltningen - Öjersjö
Undersköterska till Sävedalens Omsorgsteam
Vård och omsorgsförvaltningen
Kronvägens förskola söker vikarierande pedagog
Utbildningsförvaltningen - Jonsered
Vi söker en barnsekreterare
Social- och arbetsförvaltningen
Stödassistent
Vård och omsorgsförvaltningen - Korttidsverksamhet barn och unga
Elevassistenter i grundsärskolan
Utbildningsförvaltningen - Öjersjö
Personlig assistent
Vård och omsorgsförvaltningen - Personlig assistans
Socialsekreterare
Social- och arbetsförvaltningen
Elevassistent till Vallhamra skola
Utbildningsförvaltningen - Vallhamra
Förskollärare till Soldatängens förskola
Utbildningsförvaltningen - Vallhamra
Omvårdnadspersonal till Kullegårdens äldreboende timvikarier
Vård och omsorgsförvaltningen - Kullegården
Speciallärare - Lillegårdsskolan i Partille
Utbildningsförvaltningen - Lillegård
Sommarvikarier till Hemtjänsten Sävedalen
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemtjänsten
Sommarvikarier till hemtjänstområde Centrum och Forellens trygghetsboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Hemtjänstområde 1
Sommarvikarie till Kullegårdens äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen - Kullegården
Avlösare/ledsagare Barn och unga
Vård och omsorgsförvaltningen - Avdelning för funktionshinder
PARTILLE
STENUNGSUND
Kyrkenorumskolan söker Fritidspedagog
Sektor Utbildning - Kyrkenorumskolan
Leg sjuksköterska 90-100% pooltjänst
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
Resurspedagog till Nösnäsgymnasiet
Sektor Utbildning - Nösnäsgymnasiet
Vuxenutbildningen söker matematiklärare på gymnasienivå
Sektor Utbildning - Kompetens och Utveckling
Stödpedagog Daglig Verksamhet
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Kopperskolan söker Lärare i åk 2-3
Sektor Utbildning - Kopperskolan
Stödpedagog
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Stödassistent natt, visstid
Sektor Socialtjänst - Avdelningen Funktionshinder
Leg sjuksköterska 100 %
Sektor Socialtjänst - Hemsjukvården
STENUNGSUND
TJÖRN
Skärhamns skola söker lärare/fritidspedagog med intresse för utveckling!
Barn- och utbildningsförvaltningen - Skärhamns skola
Myggenäs skola söker Fritidspedagog
Barn- och utbildningsförvaltningen - Myggenäs skola
1:e Socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Lärare med fokus på pedagogisk utveckling
Barn- och utbildningsförvaltningen - Skärhamns skola
Undersköterska till Kvarnbackens trygghetsboende
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Undersköterskor hemtjänsten
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Undersköterskor till Valåsens demensboende, timvikariat
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
TJÖRN
ÖCKERÖ
Idrottslärare åk 4-6
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Handledare för fritidsbanken
Öckerö kommun Kommunstyrelsen
Enhetschef Äldreomsorgen
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Lärare i idrott Åk 7-9
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Biståndshandläggare
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Lärare i Spanska åk 6-9
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i förskola/Förskollärare
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
ÖCKERÖ