Nyhemsskolan söker skolkurator till F-9 och Särskola

Tillbaka

På Nyhemsskolan går det ca 530 elever i klasser F - 9 och Särskola. Vår verksamhet präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi arbetar målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal och skapa förutsättningar för att hen ska kunna känna trygghet, ha framtidstro och utveckla sina kunskaper. Hos oss ska varje individ ha möjlighet att utvecklas för att uppnå sin egen potential och det gäller såväl elev som personal.

Känner du att du vill vara en del av Nyhemsskolan och vår verksamhetsidé med fokus på ”Trygghet, kunskap och framtidstro”, ska du söka tjänst hos oss.

Arbetsuppgifter:

Det skolsociala arbetet syftar till att främja lärande och utveckling genom att uppmärksamma och stödja de elever vars sociala situation och skolsammanhang utgör hinder för lärande och emotionell utveckling. För att synliggöra och arbeta med att stärka skyddsfaktorer runt elever i behov av stöd genomför skolkurator motiverande och kartläggande samtal med såväl elever, personal som föräldrar. Elevens bästa ska alltid vara i centrum och tonvikten ligger på att upptäcka och lösa de svårigheter som uppstår i skolan.
I din roll som skolkurator tillför du psykosocial kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbetet på både individ-, grupp-, och organisationsnivå. Du bistår även med kunskap om social- och skollagstiftning samt lokala samhällsresurser. Skolkuratorn är en stödfunktion för personalen i deras elevhälsovårdande arbete och du handleder pedagoger och arbetslag utifrån ditt psykosociala perspektiv.
Som skolkurator är du en viktig del i skolans elevhälsoteam och krisgrupp. Du ingår också i skolans trygghetsgrupp och är delaktig i arbetet med handlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Skolkuratorn samordnar det förebyggande och utredande kränkningsarbetet samt bevakar att insatser dokumenteras och följs upp.
I arbetet ingår även att systematiskt dokumentera i PMO (Profdoc medical office) vilket är det journalsystem som Finspångs kommun använder.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utveckling av främjande och förebyggande elevhälsoarbete
- Stöd- och motivationssamtal med enskilda elever
- Samordning av trivsel- och trygghetsarbete
- Konsultation och handledning till personal
- Upprättande av handlingsplaner
- Krishantering

Skolan har en gemensam kurator.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut ges.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet från arbete med barn och ungdomar inom skolan. Det är meriterande om du har utbildning i MI (motiverande samtal) eller andra samtalsmetoder. Arbetet kräver att du är rutinerad inom kvalitetsarbete och dokumentation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt intresse för utveckling av verksamheten.
Då arbetet har många kontaktytor förutsätter det att du är utåtriktad, kommunikativ samt att du har lätt för att skapa relationer. Du har ett drivande arbetssätt och är van att arbeta under eget ansvar. Som person är du lyhörd, empatisk och strukturerad. Självkännedom, flexibilitet och kurage är nödvändiga egenskaper.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och ungdoms verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och ungdom ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: 2018-03-15
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-23

Arbetsgivarens referensnummer: NYH201802

Upplysningar lämnas av:

Mia Nylander
Rektor
Telefon: 0122-856 73

Tangra Brussander
Rektor
Mobiltelefon: 072-247 41 55
Telefon: 0122-856 74
E-post: tangra.brussander@ finspang.se

Tillbaka