Viggestorpsskolan söker behörig mellanstadielärare

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg. Vi arbetar naturligtvis även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Viggestorpsskolan är en arbetsplats som präglas av engagemang och hög kompetens. Här får den pedagogiska dialogen alltid ny kraft. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolan har ca 230 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 35 personal. Närområdet är lugnt och det är nära till skog och natur. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Viggestorpsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjligheter att välja sin egen framtid.

Arbetsuppgifter:

• Undervisa i ett eller flera ämnen (svenska, SO, engelska, matte, NO) och ingå i mellanstadiets arbetslag. Du ska tillsammans med kollegor på ett professionellt sätt handleda våra elever mot uppsatta mål. Du ska ta till vara elevernas lust att lära. Du utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassar detta efter elevernas olika förutsättningar.
• Mentorskap för en grupp elever åk4 eller åk5. Ditt uppdrag handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter. Du ska även se till att eleverna får träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.
• Du har också ett uppdrag att samverka med dina kollegor, EHT, vårdnadshavare, övrig personal inklusive personalen på skolans fritidshem för elevens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

Kvalifikationer:

Du är legitimerad lärare med behörighet för åk 4-6. Goda erfarenheter av arbete där samverkan med lärare, elevhälsa och fritidspedagoger varit en självklarhet är meriterande.

Detta önskar vi, Tove, Anna, Elin, Olle, Sofia och Lena, lärare på Viggestorpsskolan av dig som är mellanstadielärare hos oss:
• Du är stabil och trygg i dig själv.
• Du är tydlig, strukturerad och organiserad, använder rutiner och kommunicerar tydliga gränser.
• Du är drivande och engagerad i att utveckla verksamheten och elevers lärande.
• Du är alltid redo att använda din kreativa sida för att tillsammans med våra elever konkretisera begrepp och teorier.
• Du är skicklig på att kommunicera med elever, personal och föräldrar.
• Du är en lagspelare som vill arbeta i team men som också är stark i självständigt arbete
• Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i allt.
• Du är prestigelös och öppen för nya idéer och andras tankar.

Vi vill också att du ska veta att:
Här har du roligt på jobbet och aldrig långtråkigt. Här har du stora möjligheter att utvecklas i din roll och kunna påverka verksamheten tillsammans med dina kollegor. Fortbildning och det kollegiala lärandet är viktigt!

Skolan har flera spännande förändrings- och utvecklingsprocesser som leds av skolans rektor Karin ”Kajsa” Sveilis. Dessa innebär bland annat:
• Deltagande i Läslyftet för mellanstadiets lärare, påbörjas hösten 2016.
• Kommungemensamma ämneskonferenser införs under hösten 2017.
• Läsåret 16/17 så genomgår Viggestorps rektorsområde processen mot elevledda utvecklingssamtal med målet att implementera dessa hösten 2017.
• Utveckling av skolans systematiska kvalitetsarbete via verktyget ”Qualis” är under utveckling. Skolans fokusområden har under läsår 15/16 varit; trygghet och studiero, organisation och delaktighet.
• Utveckling av elevhälsoteamets arbete genom deltagande i SPSMs kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning.
• Införande av iPads som digitalt verktyg i undervisningen.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Finspångs kommun erbjuder alla ferieanställda lärare möjligheten att individuellt ansluta sig till ett lokalt kollektivavtal där 1552 timmar per år är reglerad arbetstid i stället för ordinarie avtal om 1360 timmar. Anslutning ger ökade möjligheter till kollegialt samarbete och möjligheten till en högre lön jämfört med ordinarie arbetstidsavtal.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-22

Arbetsgivarens referensnummer: A657098

Upplysningar lämnas av:

Isabell Hellerstedt
Tillförordnad rektor
Telefon: 072-246 25 66
E-post: isabell.hellerstedt@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Lärarförbundet
Telefon: 0122-852 53

Maria Tvetström
LR
Telefon: 0122-856 37

Tillbaka