Speciallärare i Hörsel/ kommunikationsklass, Högalidsskolan

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och ungdoms verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och ungdom ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

För mer information: http://www.finspang.se

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med ämneslärare i åk1-6 samt övrig personal i arbetslaget skapa förutsättningar för våra hörsel- och kommunikationselever att tillgodogöra sig undervisningen med kompensatoriska hjälpmedel för att i sin tur klara av gällande kunskapskrav.

Kvalifikationer:

Speciallärarexamen eller examinerad specialpedagog med inriktning språk och kommunikation samt lärarbehörighet mot åk1-6.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Högalid - Finspångs nyaste F-6 skola. En F-6 skola med plats för ca: 160 elever. Till läsåret 2015/2016 startade vi upp ett hörsel/kommunikationsspår där tre elever med antingen en hörselnedsättning eller diagnosticerad generell språkstörning/årskull erbjuds plats.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: 2018-01-08.  Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut tas.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-10

Arbetsgivarens referensnummer: Hörsel/kommunikationsklass - speciallärare

Upplysningar lämnas av:

Magnus Stark
Rektor
Mobiltelefon: 072-511 43 01
E-post: magnus.stark@finspang.se

Ewa Skatka
Förskoleklasspedagog - skyddsombud
Telefon: 070-296 17 93
E-post: ewa.skatka@finspang.se

Tillbaka