Lärare i fritidshem till Hällestad skola

TillbakaFinspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är cirka 1700. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även centrala elevhälsa. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Hällestad rektorsområde består av två enheter, Hällestad skola och Grytgöls skola. Till hösten planerar vi ett utvecklingsarbete som rör rektorsområdets digitalisering och utveckling av skolbiblioteken. Vi arbetar systematiskt med att utveckla skolans verksamhet och är, inte utan anledning, stolta över våra goda resultat!

Hällestad skola är en trevlig skola på landet med ca 130 elever från förskoleklass till år 6. På skolan finns också ett fritidshem för elever i F-6. Skolan ligger naturnära, med en stor och varierad skolgård som ger goda förutsättningar till lärande lek och utomhuspedagogik. Skolans gemensamma utvecklingsarbete sker utifrån prioriterade mål; arbetssätt och lärarroll, trygghet och trivsel och elevers ansvar för eget lärande. Skolan har ett gott samarbete med näringsliv och föreningar på orten.

Grytgöls skola är en trevlig landsbygdsskola med ca 55 elever från förskoleklass till år 6. På skolan finns också ett fritidshem för elever i F-6. Fritidshemmet har del av dagen ett nära samarbete med dagbarnvårdarna på orten. Skolan ligger naturnära, med en stor och varierad skolgård som ger goda förutsättningar till lärande lek och utomhuspedagogik. Skolans gemensamma utvecklingsarbete sker utifrån prioriterade mål; arbetssätt och lärarroll, trygghet och trivsel och delaktighet. Skolan har ett gott samarbete med näringsliv och föreningar på orten.

Arbetsuppgifter:

Vi söker dig som tillsammans med oss på Hällestad skola vill fortsätta utveckla fritidshemmet, rastaktiviteterna och gärna undervisa i något ämne. Du tillhör ett arbetslag med personal från F-6. Möjlighet finns att ingå i ett nätverk i kommunen kring fritidshemmen. Där finns möjligheter att utbyta erfarenheter och att utvecklas vidare. När du inte arbetar i fritidshemmet är du resurs i skolan eller undervisar inom ditt specialområde. Tjänsten är på 80%, men det kanske kan finnas möjlighet att arbeta mer om du önskar.

Kvalifikationer:

Behörighet att undervisa i fritidshemmet genom fritidspedagogexamen eller lärarexamen med inriktning fritidshem.

Erfarenhet:

Ingen erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid. 80%
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: 2017-08-01
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-22

Arbetsgivarens referensnummer: A681237

Upplysningar lämnas av:

Michelle Svensson
Rektor
Mobiltelefon: 070-2541082
E-post: michelle.svensson@ finspang.se

Tillbaka