Lärare i särskild undervisningsgrupp

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och ungdoms verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och ungdom ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Finspångs kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tecknat ett nytt lokalt kollektivavtal för lärare inom grundskolan. För lärare med legitimation som går med i det nya avtalet ger det en löneökning på, i genomsnitt, 2 000 kronor per månad. Avtalet innebär att lärarna som väljer att gå med kommer att arbeta mer reglerad tid på arbetsplatsen och minska på förtroendetiden som läraren i dag kan göra på annan plats.

GROSVADSSKOLAN
Skolan har fyra årsarbetslag från årskurs 6 till 9. Eleverna studerar under läsåret i ett periodsystem. Varje period består av 6 veckor som ger ett tydligt avslut på arbetsområden och temaarbeten. Vid varje periodbyte sker, tillsammans med arbetslaget och specialläraren, en avstämning för att följa upp elevernas kunskapsnivå.

Du kommer till en skola som är mitt upp i en projektsatsning som går ut på att öka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi gör det genom att schemalägga extra fysisk aktivitet i form av pulsträning samt att systematiskt jobba med elevernas psykiska hälsa. Läs gärna mer om vårt projekt på skolans hemsida http://finspanatet.kommun.local/wwwfinspangse/Utbildning/Grundskolor/Vara-grundskolor/Grosvadsskolan/

Arbetsuppgifter:

GROSVADSSKOLAN SÖKER LÄRARE TILL SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP- 100%
På Grosvadsskolan finns två särskilda undervisningsgrupper, Lokalen och Portalen. I nuläget är det tolv elever som får sin undervisning i dessa grupper. Vi behöver nu utöka verksamheten och kommer därför anställa ytterligare en pedagog under läsåret 2017/2018.
I dessa två grupper arbetar två pedagoger och en elevassistent tillsammans för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att planera, organisera och genomföra en strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Undervisningen är individanpassad och har grundskolans läroplan som grund.
Pedagogerna från Lokalen och Portalen erbjuds individuell intern handledning av skolans specialpedagog. Rektor och specialpedagog träffar hela arbetsgruppen regelbundet för att delge information, planera och organisera.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet för ett eller flera ämnen i åk 6-9.
Du kommer att undervisa, handleda och stötta eleverna i deras lärande utifrån deras behov och förutsättningar samt tillsammans med arbetsgruppen utföra övriga arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget. Du är trygg och tydlig i din ledarroll, planerar, genomför och utvärderar din undervisning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs lärande. Du har god förståelse för hur eleverna tar till sig kunskap och anpassar elevernas läromedel och lärmiljö utifrån deras nivå och förutsättningar.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: 2018-01-08. Eller efter överenskommelse
Tidsbegränsat till: 2018-06-21
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-28

Arbetsgivarens referensnummer: GV 2018-04

Upplysningar lämnas av:

Jonny Dreij
tf rektor
Mobiltelefon: 070-611 25 95
E-post: jonny.dreij@finspang.se

Tillbaka