Kanslichef

Tillbaka

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Finspångs kommun har ca 1700 anställda.

Vi är nominerade till Årets Employer-Branding-kommun 2017 samt till Årets kulturkommun 2017. Vi siktar på att söka Sveriges KvalitetsKommun 2019.

Finspångs kommun har drygt 21 500 invånare. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009, vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, fastigheter och bostäder, som på en utvecklingsorienterad organisation.

Arbetsuppgifter:

Kanslichefen har en central roll för att det lokala politiska systemet fungerar och ska medverka till att kommunens demokratiska processer utvecklas. Kanslichefen arbetar på uppdrag av kommundirektören, ingår i ledningsgruppen och bidrar särskilt till att stärka och utveckla det administrativa stödet till såväl de politiska organen som kommunens verksamheter i övrigt samt kommunens fastighetsbolag FFIA med förståelse för respektive verksamhets förutsättningar. Du behöver kunna arbeta både strategiskt och operativt. Du har en tudelad roll som innebär chefs- och ledaransvar för kansliet samt kvalificerad handläggning av ärenden.

Kansliet ansvarar för att säkerställa en rättssäker och effektiv beredningsprocess, tillse att erforderliga underlag utarbetas inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt att säkra att besluten verkställs. Vid sidan av det handlägger avdelningen egna ärenden. Avdelningen stödjer utveckling av de politiska organens arbete, har ansvar för sekreterarskap i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och arbetsgivardelegation, ger stöd till beredningarna under fullmäktige, huvudregistratur, kommunarkiv samt systemförvaltning av kommunens ärendehanteringssystem. Handläggning åt överförmyndaren ingår också i kansliets uppdrag. Kansliet ska ge service till politiker och tjänstemän vad gäller juridiska frågor, kommunallagen, ärendeberedning, registratur och dokumenthantering, förvalta och vidareutveckla kommunens dokument- och ärendehantering samt på sikt införa e-arkiv. Avdelningen ger även ett visst administrativt stöd till chefer inom ledningsstaben. Slutligen ansvarar kansliet för planering och genomförande av val till EU-parlament, landstings- och kommunfullmäktige samt riksdag.
Förutom verksamhetsansvaret ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för kansliavdelningen som består av 7 personer.

I Finspångs kommun tillämpar vi treåriga chefsförordnaden med annan tillsvidareanställning i grunden.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har relevant akademisk examen för området, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i uppdraget krävs flerårig erfarenhet av verksamhetsområdet och god kunskap om och förståelse för och intresse av den politiska process som styr kommunal och offentlig verksamhet. Du har mycket god kunskap I kommunalrätt, förvaltningsrätt och sammanträdesjuridik liksom övriga lagar och regelverk som styr kommunal och offentlig verksamhet. Du har intresse för dokumenthantering och IT-system och har mycket god skriftlig och muntlig förmåga på svenska.
Du har erfarenhet av personalansvar och således är dina ledaregenskaper mycket goda. Vi ser gärna att du är en inspiratör som skapar engagemang och lust omkring dig.


Som medlem av kommunens ledningsgrupp arbetar du för att hela kommunen ska nå ett gott resultat. Du samverkar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och prioriterar de viktiga frågorna.
Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du arbetar med att skapa väl fungerande team, med att skapa delaktighet och engagemang genom att delegera och uppmuntra ansvar samtidigt som du som du har förmågan att fatta beslut.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-27

Arbetsgivarens referensnummer: AA 2 0317

Upplysningar lämnas av:

Anders Axelsson
Kommundirektör
Telefon: 0122-85047, 070-2786200

Facklig(a) företrädare
Lisa Andersson Hansson
Vision
Mobiltelefon: 070-668 57 20
Telefon: 0122-857 20

Mats Johansson
Jusek
Mobiltelefon: 070-6195106
Telefon: 0122-851 06

Anne Lidestam
Chefsrådgivare, Ledarna
Telefon: 070-6853014

Tillbaka