Förskollärare 100% Finbo förskola from 19/ 3-18

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är cirka 1700. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även centrala elevhälsa. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

Finbo förskola består av tre avdelningar med barn i ålder 1-5 år. Den ligger centralt med närhet till skogsområde, lekpark, bibliotek etc. Förskolan har flera gemensamma mötesplatser för barn och pedagoger såsom ateljé, vattenrum, lekhall och en stor varierande utegård. För att fånga barnens frågor och hypoteser använder vi oss av pedagogisk dokumentation, som ett verktyg för att synliggöra barnens och pedagogernas lärprocesser. En dag/vecka är avsatt för avdelningsreflektion i huset. Finspångs kommun använder sig av Qualis som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och vi arbetar efter prioriterade utvecklingsområden som genomsyrar verksamhetens mål och visioner.
Som förskollärare på vår enhet ingår du i ett arbetslag på tre pedagoger varav en förskollärare är arbetslagsledare. Du har ett helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till utveckling och lärande. Du har ansvar för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor och skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i styrdokumenten. Du har ansvar för att ge barn och föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten. På vår förskola är det viktigt att du vill satsa på utvecklingsarbete samt på ett gott föräldrasamarbete. Vi erbjuder arbetskläder.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som:
Är utbildad förskollärare.
Är glad, nyfiken och har god samarbetsförmåga.
Är strukturerad i ditt sätt att arbeta och är intresserad av att utvecklas i din roll som förskollärare.
Har kompetens att genomföra alla arbetsuppgifter som ingår i förskolläraruppdraget.
Har erfarenhet eller intresse för pedagogisk dokumentation.
Har en positiv barnsyn där du arbetar aktivt med barnens delaktighet och ansvar. Vill delta aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet och har idéer kring hur detta kan utvecklas.
Ser modern teknik som en självklarhet i dagens förskola – som ger stora möjligheter till utveckling.
Vill vara med och utbilda Världsmedborgare!
Tjänsten kommer att utannonseras externt och internt och kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2018-03-19
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-03-14

Arbetsgivarens referensnummer: A759860

Upplysningar lämnas av:

Carina Lövgren
Förskolechef
Telefon: 0122-85428
E-post: carina.lovgren@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Lärarförbundet Maria Klavestrand
Telefon: 0122-85161

Tillbaka