Svälthagsskolan söker elevassistent

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg. Vi arbetar naturligtvis även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Svälthagsskolan är en mindre skola med elever i årskurs F-3. Från och med hösten 2017 så utökas antalet elevgrupper med en extra förskoleklassgrupp vilket innebär att skolan växer. Här får den pedagogiska dialogen alltid ny kraft. Personalen visar på stort engagemang och skicklighet. De ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolan är trygg och trivsam och kommer i höst ha ca 115 elever från förskoleklass till åk 3 samt ca 15 personal. Närområdet är lugnt och det är nära till skog och natur. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Svälthagsskolan ska få en trygg skolgång och en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten är placering i förskoleklass samt att du även kommer att finnas med elever i fritidsverksamheten.

Som elevassistent har du en mycket viktig roll för elevens välmående under hela skoldagen. Du finns som stöd både under raster och i olika studiesituationer. Du är vägledare och ett kompletterande vuxenstöd för eleven under skoldagen.

I arbetsuppgifterna ingår det att delta i samverkansmöten med elevhälsa och övrig personal, vårdnadshavare och andra myndigheter. Du kommer löpande att ha forum för dialog kring elevens dagsform och utveckling med eleven, pedagoger, elevhälsoteam, arbetslag samt elevens vårdnadshavare.

Du kommer att vara ansvarig för del av planering gällande övriga aktiviteter så som lärande via lek. För detta behöver du ha intresse för att aktivt söka utökad kunskap och förståelse om elevens aktuella behov.

Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att eleven kan lyckas och att eleven ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är kreativ och fantasifull, lyhörd för elevens behov, har en personlig mognad och trygg yrkesidentitet samt intresse för dem uppgifter som du tar dig ann. Du ska ha förmåga att själv behålla lugnet i kaotiska situationer.

Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vi ser att du behöver ha kunskap om och färdigheter i att använda lågaffektivt bemötande. Fortbildningar inom barns utveckling, beteende och lärande ses som meriterande. Krav är att du kan använda tecken som stöd.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs. 

Övrigt:

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde augusti 2017.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-06-06

Arbetsgivarens referensnummer: A686371

Upplysningar lämnas av:

Elisabeth Sjövåg
Rektor
Telefon: 076-242 91 77
E-post: elisabeth.sjovag@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Lärarförbundet
Telefon: 0122-852 53

Maria Tvetström
LR
Telefon: 0122-856 37

Tillbaka