Enhetschef för hälso- och sjukvården

TillbakaFinspångs kommun har drygt 21 000 invånare. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Finspångs kommun har ca 1600 anställda.

Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

För mer information: http://www.finspang.se

Arbetsuppgifter:

Sektor vård och omsorg har som vision att erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg och där ser vi hälso- och sjukvården som en viktig del.
Att vara chef innebär stora möjligheter till inflytande och påverkan i organisationen där huvuduppgiften är att driva och utveckla verksamheten.

Som enhetschef har du ett formellt ansvar avseende medarbetare, ekonomi och verksamhet.
I uppdraget ingår att vara ledare och en god förebild som skapar öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt.
Du får goda förutsättningar att fullgöra uppdraget som chef och som stöd för dig genomförs bland annat chefs- och ledarutvecklingsprogram regelbundet.

Som chef tar du ansvar för verksamhetens resultat avseende patientkvalitet, ekonomi, personalledning och utveckling.

Vi har en väl förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor som stöd i vårt arbete:

ANSVAR:
Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut.
Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet.

SERVICEANDA:
Vi har brukaren i fokus.
Vi möter varje människa med respekt.

UTVECKLING:
Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar.
Vi tar tillvara på kreativitet och samverkan.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning och med erfarenhet av hälso- och sjukvård.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom de lagar, regler och avtal som råder inom hälso- och sjukvårdsområdet och har förståelse för skillnader mellan HSL, SoL och LSS.
Vi ser även att du har chefs- och ledarskapserfarenhet där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del av uppdraget. Andra kompetenser och erfarenheter som bidrar till framgång i uppdraget är:
- Ett tydligt verksamhets- och brukarfokus
- Att vara en kommunikativ ledare
- Förmåga att motivera och inspirera
- Tydlig i ditt ledarskap och förmåga att delegera
- Erfarenhet att arbeta med utveckling, förbättring och kvalitet

Vi vill att du som söker är lyhörd och kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Du agerar affärsmässigt utifrån en helhetssyn vilket bland annat innebär en ekonomisk medvetenhet i förhållande till den egna verksamheten och i förhållande till hela kommunkoncernen.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-20

Arbetsgivarens referensnummer: A705153

Upplysningar lämnas av:

Ann-Christin Ahl-Vallgren
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0122-854 23
E-post: ann-christin.ahl-vallgren@ finspang.se

Kerstin Sjöberg Axelsson
Vård- och omsorgschef
Telefon: 0122-853 24
E-post: kerstin.sjoberg-axelsson@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Åsa Andersson
Vårdförbundet
Telefon: 0122-858 44

Tillbaka