Studie- och yrkesvägledare

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och ungdoms verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och ungdom ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

GROSVADSSKOLAN SÖKER EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE – 100%
Som studie- och yrkesvägledare består dina arbetsuppgifter av att:
- informera och vägleda eleverna och deras vårdnadshavare inför kommande utbildning
- ge eleverna stöd för att göra ett aktivt, väl underbyggt val till gymnasiet
- tillsammans med lärare i undervisningen arbeta kring, val, utbildning, arbete, samt arbetsmarknadsfrågor som lagar, regler och villkor
- inspirera, leda, ge stöd till och följa upp den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser
- ansvar för att samarbete med gymnasieskolor sker enligt kommunens rutiner
- utveckla skolans kontakter med gymnasieskolor och andra kontakter på arbetsmarknaden
- utvärdera och kvalitetssäkra skolans SYV-verksamhet och resultatuppföljning.
På Grosvadsskolan läser eleverna under läsåret i ett periodsystem. Varje period består av 6 veckor som ger ett tydligt avslut på arbetsområden och temaarbeten. Vid varje periodbyte sker, tillsammans med arbetslaget och specialläraren, en avstämning för att följa upp elevernas kunskapsnivå.
Skolan har fyra årsarbetslag från årskurs 6 till 9. För att öka samarbetsmöjligheter och underlätta planeringsarbetet är undervisningen för de flesta pedagoger lagd i två arbetslag. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: 2017-08-25. Eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-24

Arbetsgivarens referensnummer: GV 17-08

Upplysningar lämnas av:

Jonny Dreij
tf rektor
Mobiltelefon: 070-611 25 95
E-post: jonny.dreij@finspang.se

Tillbaka