Rektor Grosvadsskolan

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 3100 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Den 1 jan 2015 införde vi en ny organisation av vårt elevstöd som skapar en ännu mer professionell och central resurs som stöd och styrning av det samlade elevstödet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Grundskolan i Finspångs kommun är i ett spännande utvecklingsskede med ekonomi i balans, ett systematiskt starkt kvalitetsarbete och visioner för framtiden. Du kommer till ett stabilt, starkt och kunnigt chefsteam med kollegor med både erfarenhet och engagemang.

Arbetsuppgifter:

Nuvarande rektor går vidare till annan tjänst och vi söker nu ersättare.
Du blir ansvarig rektor för Grosvadsskolan 6-9. Skolan har ca 410 elever och ca 60 personal fördelade på 4 årskursarbetslag.
Du arbetar nära biträdande rektor och skolans ledningsgrupp,
Grosvadsskolan är mitt uppe i en projektsatsning som går ut på att öka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi gör det genom att schemalägga extra fysisk aktivitet i form av pulsträning samt att systematiskt jobba med elevernas psykiska hälsa.
Till höstterminen 2017 omfattar projektet samtliga klasser i årskurserna 7, 8 och 9.
Läs mer om vårt projekt här:
http://www.finspang.se/Utbildning/Grundskolor/Vara-grundskolor/Grosvadsskolan/Grosvadsprojektet/


Rektorsuppdraget innebär att du;
- i samverkan med chefskollegor ansvarar för den pedagogiska ledningen, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt ansvarsområde.

- i samverkan med chefskollegor aktivt skapar engagemang och delaktighet för målen som framgår av statliga, kommunala styrdokument och det utvecklingsarbete som pågår inom grundskolan.

- i samverkan med chefskollegor ansvarar för att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på barns och ungdomars utveckling och lärande.

- i samverkan med chefskollegor arbetar för ökad måluppfyllelse, verkar för delaktighet och personalinflytande samt för att elevers och föräldrars möjlighet att påverka verksamheten stärks.

- i samverkan med dina chefskollegor i kommunen och din närmaste chef utvecklar ett närvarande och offensivt ledarskap.

Du rapporterar direkt till barn- och utbildningsschefen och kommer att ingå i en ledningsgrupp för hela grundskolans verksamhet i kommunen. Tillsammans med rektorskollegor, strateger och barn- och utbildningschefen får du en möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. I Finspång strävar vi efter att driva en barn- och ungdomsverksamhet med mycket hög kvalitet. Det innebär höga förväntningar på dig som chef, men du får också möjligheter att utvecklas i en engagerad grupp av ledare och medarbetare.

Kvalifikationer:

Vi vill att du som söker har förmågan att leda med ett modernt och tydligt ledarskap. Vi förväntar oss att du är nyfiken, har en strategisk förmåga och ser helheter. Du har förmåga att delegera, är lyhörd och kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikativ förmåga blir viktiga verktyg.
Som ledare har du förmågan att etablera goda kontakter med föräldrar, elever,medarbetare och andra intressenter. Du kan agera tydligt och starkt i rektorsrollen.
Engagemang, intresse och vilja att lära dig nytt är viktiga ingredienser i att lyckas i ditt chefsuppdrag.Erfarenhet:

Erfarenhet krävs. Vi tror att du har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skolan och flera års ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har haft strategiska uppdrag inom skolområdet och vi vill helst att du ska ha erfarenhet som rektor . Det är meriterande om du har genomgått ledarutbildning i någon form. Vi ser gärna att du har erfarenhet att driva och genomföra utvecklingsarbete samt har kunskaper om kvalitetsarbete i skolan.

Övrigt:

Tjänsten är tillsvidareanställning i kommunen med 3-årigt chefsförordnande.

För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-22

Arbetsgivarens referensnummer: BoU170426

Upplysningar lämnas av:

Ritha Jönsson
Tf. barn- och utbildningschef
Mobiltelefon: 070-3081890
Telefon: 0122-85043

Facklig(a) företrädare
Mats Broström
Skolledarförbundet
Mobiltelefon: 070-6185510
Telefon: 0122-85604,

Jeanette Grundström
Kurator
Mobiltelefon: 070-2765321
Telefon: 0122-85609

Maria Tvetström
LR
Mobiltelefon: 072-5216310

Tillbaka