Barn- och utbildningschef

Tillbaka

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera. Finspångs kommun har ca 1700 anställda.

Vi är nominerade till Årets Employer-Branding-kommun 2017 samt till Årets kulturkommun 2017. Vi siktar på att söka Sveriges Kvalitetskommun 2019.

Finspångs kommun har drygt 21 500 invånare. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009, vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, fastigheter och bostäder, som på en utvecklingsorienterad organisation.

Sektor barn och utbildning ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och central barn- och elevhälsa. Som barn- och utbildningschef är du chef för hela sektorn. För närvarande består sektorns ledning av sektorchef, tio rektorer, sex förskolechefer och sex strateger/utredare. HR-konsult och ekonom är knutna till sektorn men är anställda inom ledningsstaben. Sektorns ekonomi är i balans. I anslutning till rekryteringen kommer diskussion att föras om att tillsätta biträdande sektorchef med ansvar för förskola. Rekryteringen kommer att ske tillsammans med dig som ny sektorchef.

För mer information: http://www.finspang.se

Arbetsuppgifter:

Barn och utbildningschefen leder sektorns arbete och har det yttersta ansvaret för att verksamheterna uppnår de uppställda målen. Uppdraget är ytterst att förbättra skolresultaten för att fler elever ska avsluta grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. Förskolans pedagogiska uppdrag behöver också uppmärksammas och utvecklas.
Barn- och utbildningschef har ansvar för ekonomi, arbetssätt och processer. Systematisk styrning, utveckling och uppföljning av resultat, kunskapsutveckling och ekonomi är centrala beståndsdelar i uppdraget. En viktig del i arbetet är strategisk kompetensförsörjning, samt anpassning av verksamheterna till en ökande befolkning. Inom sektorn pågår ett arbete med digitalisering och IT vilket är ett prioriterat uppdrag även i framtiden. Ett annat viktigt uppdrag är att i samarbete med bildningschef utveckla system för och samordning av gemensamma resurser kring förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Du driver arbetet med att utveckla och stödja våra ledare genom att motivera, skapa engagemang och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Barn- och utbildningschef arbetar på uppdrag av kommundirektören, och ingår i dennes ledningsgrupp. Som medlem av kommundirektörens ledningsgrupp förväntas du arbeta för att hela kommunen ska nå ett gott resultat. Du samverkar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.

Kvalifikationer:

Vi söker en ledare som är prestigelös, har förmåga att kommunicera och skapa goda relationer med såväl tjänstemän och politiker som medarbetare inom sektorn. Vi söker dig som har högskoleutbildning, gärna genomförd rektorsutbildning eller motsvarande erfarenhet, med en relevant arbetslivserfarenhet inom det pedagogiska området. Du har mångårig erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom utbildningsverksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet av att leda och driva komplexa organisationer. Du har dessutom mycket god kunskap om offentlig sektor och villkoren för politiskt styrda organisationer. Du är skicklig på att navigera och administrera besluts- och verkställighetsprocesser i dialog med kommundirektör och den politiska ledningen.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi tillämpar treåriga chefsförordnanden i Finspångs kommun. Samtliga chefer har en tillsvidareanställning i grunden.

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

Finspångs kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Tillträde: Efter överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-26

Arbetsgivarens referensnummer: A661690

Upplysningar lämnas av:

Anders Axelsson
Kommundirektör
Telefon: 0122-850 47

Facklig(a) företrädare
Mats Broström
Skolledarförbundet
Telefon: 0122-856 04

Ann Lindberg
Lärarförbundet
Telefon: 0122-85630
E-post: ann.lindberg@finspang.se

Lotta Karlsson
Vision
Telefon: 0122-855 68

Tillbaka