Viggestorpsskolan söker specialpedagog som gillar att driva utveckling

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg. Vi arbetar naturligtvis även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Viggestorpsskolan har ca 210 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 35 personal. Närområdet är lugnt och det är nära till skog och natur. Viggestorpsskolan är en arbetsplats som präglas av engagemang och hög kompetens. Här ser all personal möjligheter vilket har bidragit till skolans trendbrott och positiva utveckling. Vi arbetar målmedvetet för att varje individ ständigt ska sträva efter att bli en klokare, kunnigare och bättre människa. Vi arbetar gemenskapande för att varje individ ska visa omtanke mot sig själv, andra och miljön. Arbetsklimatet ska vara välkomnande och tillitsfullt. Våra motton är: Ursäkter stoppar! Möda, öva pröva tar oss framåt! och Vi vill varandra gott och vi gör varandra väl!

Arbetsuppgifter:

• Utveckla samverkan och samarbete såväl i arbetslaget som mellan familjen och skolan för att elever med stödbehov ska få adekvat stöd
• Verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten och upplevas sig som en tillgång i gruppen.
• Arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser och se möjligheter hos barnet/eleven och i verksamheten
• Utreda och följa upp ärenden enligt 3 Kap §§ 6-12 i Skollagen (2010:800)
• Utreda, påverka och utvärdera hur det särskilda stödet gestaltar sig i verksamheten
• Ingå i skolans elevhälsoteam och samverka med kommunens centrala barn och elevhälsa.
• Vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor.
• Genom handledning bidra med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas
• Vara delaktig vid övergångar till och uppföljning av ny verksamhet för att ta vara på tidigare erfarenheter av enskilda elever.
• Samverka med andra yrkesgrupper och institutioner; t ex BUP och HAB
• Vara uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur för att delge verksamheten
• Göra pedagogiska insatser för och med barn/elever i syfte att tillsammans med arbetslaget.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

Kvalifikationer:

Du skall vara utbildad grundskollärare. Erfarenhet inom specialpedagogik och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning är stark meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Detta önskar vi som arbetar på Viggestorpsskolans elevhälsoteam av dig som kollega:
• Du är stresstålig, lugn, stabil och trygg i dig själv.
• Du är skicklig på att skapa positiva relationer och kommunicerar väl med andra.
• Du är en lagspelare som vill arbeta i team men som också är stark i självständigt arbete.
• Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i allt.
• Du är prestigelös och öppen för nya idéer och andras tankar.
• Du bidrar gärna med din specialistkompetens vid kompetensutvecklingsdagar.

Vi vill också att du ska veta att:
Här är vi måna om varandra och här stöttar vi varandra. Här utvecklar vi verksamheten tillsammans. Fortbildning och det kollegiala lärandet är viktigt!

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde augusti 2017.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-15

Arbetsgivarens referensnummer: A669827

Upplysningar lämnas av:

Elisabeth Sjövåg
Rektor
Telefon: 076-242 91 77
E-post: elisabeth.sjovag@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Lärarförbundet
Telefon: 0122-852 53

Maria Tvetström
LR
Telefon: 0122-856 37

Tillbaka