Chef språkenheten

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 3100 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Den 1 jan 2015 införde vi en ny organisation av vårt elevstöd som skapar en ännu mer professionell och central resurs som stöd och styrning av det samlade elevstödet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Grundskolan i Finspångs kommun är i ett spännande utvecklingsskede med ekonomi i balans, ett systematiskt starkt kvalitetsarbete och visioner för framtiden. Du kommer till ett stabilt, starkt och kunnigt chefsteam med kollegor med både erfarenhet och engagemang.

Arbetsuppgifter:

Du blir ansvarig chef för en enhet inom sektor barn och utbildning som startade läsåret 2016/2017.
Chefsuppdraget innebär att du;
- ska fortsätta att bygga upp verksamheten inom den enhet som startade augusti 2016

- blir chef för samtliga modersmålslärare och studiehandledare inom kommunen

- får ett samordningsuppdrag för arbetet med mottagning och utbildning av nyanlända barn och elever. I detta uppdrag förväntas du driva och utveckla arbetet ur ett helhetsperspektiv och samverka med chefer och personal framförallt på mottagningsenheterna inom grundskolan men även med övriga förskoler och grundskolor

- agera sakkunnigt stöd inom arbetsområdet till förvaltningsledningen och till chefernai sektorn

- representera sektor barn och utbildning i olika samverkanssammanhang både internt och externt med exempelvis andra skolhuvudmän och statliga myndigheter

- i samverkan med chefskollegor i ledningsteamet, ansvarar för den pedagogiska ledningen, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt ansvarsområde.

- i samverkan med chefskollegor i ledningsteamet aktivt skapar engagemang och delaktighet för målen som framgår av statliga, kommunala styrdokument och det utvecklingsarbete som pågår inom utbildningssystemet i kommunen

- i samverkan med chefskollegor i ledningsteamet ansvarar för att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på barns och ungdomars utveckling och lärande.

- i samverkan med chefskollegor i ledningsteamet arbetar för ökad måluppfyllelse, verkar för delaktighet och personalinflytande samt för att elevers och föräldrars möjlighet att påverka verksamheten stärks.

- i samverkan med dina chefskollegor i kommunen och din närmaste chef utvecklar ett närvarande och offensivt ledarskap.

Du rapporterar direkt till barn- och utbildningsschefen och kommer att ingå i en ledningsgrupp för hela grundskolans verksamhet i kommunen. Tillsammans med rektorskollegor, strateger och barn- och utbildningschefen får du en möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. I Finspång strävar vi efter att driva en barn- och ungdomsverksamhet med mycket hög kvalitet. Det innebär höga förväntningar på dig som chef, men du får också möjligheter att utvecklas i en engagerad grupp av ledare och medarbetare.

Kvalifikationer:

Vi vill att du som söker har förmågan att leda med ett modernt och tydligt ledarskap. Vi förväntar oss att du är nyfiken, har en strategisk förmåga och ser helheter. Du har förmåga att agera, är lyhörd och kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikativ förmåga blir viktiga verktyg.
Som ledare har du förmågan att etablera goda kontakter med föräldrar, elever,medarbetare och andra intressenter. Du kan agera tydligt och starkt i rektorsrollen.
Engagemang, intresse och vilja att lära dig nytt är viktiga ingredienser i att lyckas i ditt chefsuppdrag.Erfarenhet:

Erfarenhet krävs. Vi tror att du har flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skolan och några års ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har haft strategiska uppdrag inom skolområdet och vi vill helst att du ska ha erfarenhet inom ansvarsområdet . Det är meriterande om du har genomgått ledarutbildning i någon form. Vi ser gärna att du har erfarenhet att driva och genomföra utvecklingsarbete samt har kunskaper om kvalitetsarbete i skolan.

Övrigt:

Tjänsten är tillsvidareanställning i kommunen med 3-årigt chefsförordnande.

För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Löneförmåner: Friskvårdsbidrag finns inom kommunen
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-22

Arbetsgivarens referensnummer: RJN1706

Upplysningar lämnas av:

Ritha Jönsson
Tf. barn- och utbildningschef
Mobiltelefon: 070-3081890
Telefon: 0122-85043

Facklig(a) företrädare
Mats Broström
Skolledarförbundet
Mobiltelefon: 070-6185510
Telefon: 0122-85604,

Lärarförbundet
Telefon: 0122-852 53

Maria Tvetström
LR
Mobiltelefon: 072-5216310

Tillbaka