Vi söker grundskollärare åk 4-6 som vill arbeta med kompanjonlärarskap

Tillbaka

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är totalt 1 600. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg. Vi arbetar naturligtvis även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även myndighetskontor IFO och socialtjänstverksamhet för barn, unga och familjer. Här finns det samlade barn- och ungdomsstödet, familjeteam, ungdomshälsa och viss fritidsverksamhet. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Viggestorpsskolan har ca 210 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 35 personal. Närområdet är lugnt och det är nära till skog och natur. Viggestorpsskolan är en arbetsplats som präglas av engagemang och hög kompetens. Här ser all personal möjligheter vilket har bidragit till skolans trendbrott och positiva utveckling. Vi arbetar målmedvetet för att varje individ ständigt ska sträva efter att bli en klokare, kunnigare och bättre människa. Vi arbetar gemenskapande för att varje individ ska visa omtanke mot sig själv, andra och miljön. Arbetsklimatet ska vara välkomnande och tillitsfullt. Våra motton är: Ursäkter stoppar! Möda, öva pröva tar oss framåt! och Vi vill varandra gott och vi gör varandra väl!

Arbetsuppgifter:

Undervisning och mentorskap i åk 4-6 på Viggestorpsskolan. Inför kommande läsår så planerar Viggestorpsskolan att bemanna klasserna på mellanstadiet (totalt 120 elever) med åtta lärare som delar på undervisningen i kärnämnena och mentorskapet. Målet är att ha två lärare vid så många lektionspass som möjligt. Du ska tillsammans med dina kollegor på ett professionellt sätt handleda våra elever att arbeta mot egna mål som sätts och följs upp via processen med elevledda utvecklingssamtal. Du ska synliggöra lärandeprocesserna och ta till vara elevernas lust att lära. Du utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassar detta efter elevernas olika förutsättningar. Här arbetar vi systematiskt med anpassningar genom att använda oss av stödmaterialet LEVLA.

Du har också ett uppdrag att samverka med EHT, vårdnadshavare, övrig personal inklusive personalen på skolans fritidshem för elevens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv. Ditt mentorsuppdrag handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling samt att se till att eleverna får träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Här arbetar vi systematiskt med fadderskap genom åldersblandade ”bogrupper” (inspirerade av house-systemet i bl.a. Harry Potter). Bogrupperna samlar ständigt värdegrundspoäng för att få äran att inneha den åtråvärda Viggestorpspokalen under en period.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.

Kvalifikationer:

Du är legitimerad lärare med behörighet för åk 4-6.

Detta önskar vi som arbetar på Viggestorpsskolans mellanstadium av dig som kollega:
- Du är stabil och trygg i dig själv.
- Du är tydlig, strukturerad och organiserad, använder rutiner och kommunicerar tydliga gränser.
- Du är drivande och engagerad i att utveckla verksamheten och elevers lärande.
- Du är skicklig på att kommunicera med elever, personal och föräldrar.
- Du är en lagspelare som vill arbeta i team men som också är stark i självständigt arbete.
- Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i allt.
- Du är prestigelös och öppen för nya idéer och andras tankar.

Vi vill också att du ska veta att:
Här är vi måna om varandra och här stöttar vi varandra. Här utvecklar vi verksamheten tillsammans. Fortbildning och det kollegiala lärandet är viktigt!


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Finspångs kommun erbjuder alla ferieanställda lärare möjligheten att individuellt ansluta sig till ett lokalt kollektivavtal där 1552 timmar per år är reglerad arbetstid i stället för ordinarie avtal om 1360 timmar. Anslutning ger ökade möjligheter till kollegialt samarbete och möjligheten till en högre lön jämfört med ordinarie arbetstidsavtal.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrannt tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Tillträde augusti 2017.
Antal platser: 6

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-06-06

Arbetsgivarens referensnummer: A669817

Upplysningar lämnas av:

Elisabeth Sjövåg
Rektor
Telefon: 076-242 91 77
E-post: elisabeth.sjovag@ finspang.se

Facklig(a) företrädare
Lärarförbundet
Telefon: 0122-852 53

Maria Tvetström
LR
Telefon: 0122-856 37

Tillbaka