Specialpedagog

Tillbaka

Karlsborgs kommun med sina 7000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter.

Karlsborg har ett vackert läge vid norra delen av Vättern med mycket vatten och skogar. Orten är bland annat känd för den fina naturen i Tiveden och byggnadsverken Karlsborgs fästning och Göta kanal. Kommunen har ungefär 500 anställda och omsätter runt 500 mkr/år.

Den kommunala servicen är bra och väl utbyggd i flertalet kommundelar. Närheten till Skövde innebär goda kommunikationsmöjligheter med tåg till både Göteborg och Stockholm.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola,
vuxenutbildning, särskola, svenska för invandrare (SFI) och särvux.

Karlsborgs kommun har en central barn- och elevhälsa vars övergripande mål är att bidra till en positiv uppväxt och lärandesituation för alla barn och elever i kommunen. Målsättningen är att alla barn och elever ska få det stöd eller utmaning som de behöver i sitt lärande och i sin utveckling för att nå förskolans strävansmål samt läroplanens kunskapskrav. Tanken med att placera barn- och elevhälsan centralt är att vi vill skapa en likvärdig barn- och elevhälsa i hela kommunen. Verksamheten är lokaliserad i gemensamma lokaler där även Familjecentralen inryms som också är en del i barn- och
elevhälsan.

Följande yrkesgrupper arbetar inom barn- och elevhälsan: specialpedagoger, skolsköterskor, kurator, talpedagog, socionom och förskollärare,
barn- och ungdomssamordnare. Psykolog och skolläkartjänst köps in.

Arbetsuppgifter:

Som centralt placerad specialpedagog inom barn- och elevhälsoenheten ansvarar du för specialpedagogarbetet inom grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun. Arbetet innebär bl a kartläggningar/utredningar samt handledning av personal. I samarbete med övriga specialpedagoger kommer du arbeta med att ta fram rutiner och ett likvärdigt arbetssätt i syfte att säkerställa att våra elever når sina kunskapskrav. Arbetet kräver både självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer:

Tjänsten kräver lärarexamen och vidare specialpedagogutbildning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Karlsborgs kommun undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemanningsföretag samt övriga försäljare i samband med denna rekrytering.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid. 50-60%
Löneform: Månadslön. Semestertjänst.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: 2017-08-14
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-06-21

Arbetsgivarens referensnummer: Dnr 2017-84

Upplysningar lämnas av:

Kjell Sjölund
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0505-17000 vxl
E-post: kjell.sjolund@ karlsborg.se

Ann-Helene Kristoffersson
Stf barn- och elevhälsochef/Specialpedagog
Telefon: 0505-172 62
E-post: ann-helene.kristoffersson@ karlsborg.se

Facklig(a) företrädare
Fackliga representanter nås via kommunens växel
Telefon: 0505-17 000

Tillbaka