Lediga jobb


Just nu finns det 169 lediga jobb i staden.

Titel Förvaltning Sista ansökan Publiceringsdatum
Erfaren Landskapsarkitekt Malmö 2018-03-18 2018-02-20
Landskapsarkitekt Viss tid föräldravikariat Malmö 2018-03-20 2018-02-21
Ingenjör Malmö 2018-03-22 2018-02-22
Finansekonom, Back office Malmö stad Stadskontoret 2018-02-25 2018-02-05
Informationssäkerhetssamordnare Malmö stad Stadskontoret 2018-02-28 2018-02-06
Enhetschef Malmö stad Stadskontoret 2018-02-28 2018-02-07
Kommunikatör press och media Malmö stad Stadskontoret 2018-02-25 2018-02-09
Kommunikationsassistent Malmö stad Stadskontoret 2018-03-11 2018-02-21
Sekreterare för kommunstyrelsen Malmö stad Stadskontoret 2018-03-11 2018-02-22
Kommunikationschef till stadsbyggnadskontoret Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-03-11 2018-02-12
Byggnadsinspektör Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-02-25 2018-02-07
Bygglovshandläggare Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-02-25 2018-02-07
HR-konsult till Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-03-05 2018-02-12
Förrättningslantmätare Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-02-27 2018-02-13
Bygglovsutredare Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-02-28 2018-02-14
Skötselarbetare säsong 2018 Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-02-28 2017-12-18
Byggprojektledare Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-02-28 2018-01-29
Byggprojektledare för större investeringsunderhåll Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-02-28 2018-01-29
Ekonom Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-03-04 2018-02-15
Assistent Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-02-28 2018-02-14
Arkivarie Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-03-04 2018-02-15
Lokalvårdare till poolgrupp. Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-02-28 2018-02-14
Studentmedarbetare till gröna boenden Malmö stad Serviceförvaltningen 2018-03-08 2018-02-22
Praktik, examensarbete eller spontanansökan på miljöförvaltningen Malmö stad Miljöförvaltningen 2018-07-15 2018-01-16
Projektledare Malmö stad Miljöförvaltningen 2018-03-08 2018-02-15