Elevstödjare till Lammhults skola

Tillbaka

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Lammhult skola tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt
2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, resursenhet, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek. Vi har även verksamheter med olika inriktning så som Reggio Emilia, musik och IB (International Baccalaureate).

Vi på Lammhults skola vill satsa på ökad personalförstärkning för lärare och förskollärare med syfte att höja utbildningens kvalitet för de lägre åldrarna. Därför söker vi lärare och förskollärare till förskoleklass och åk 1.

Skolan har länge varit digitaliserad där elever från åk 4-9 arbetar med en till en. Vi använder de digitala plattformarna google classroom och IST-lärande.

Många elever på vår skola har annat modersmål än svenska och därför samarbetar vi med Linnéuniversitetet för att utveckla alla pedagogers kunskaper i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. För att lyckas med uppgiften att möta upp alla elever arbetar flera språkstödjare i de olika arbetslagen.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

För mer information: http://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html

Arbetsuppgifter:

Vi söker en aktiv och engagerad elevstödjare på grundskolan.

Du ska vara ett stöd åt den eller de enskilda elever som du har fått i ditt uppdrag. Hur detta stöd ska se ut arbetas fram med elev, vårdnadshavare, skolledning, elevhälsan, mentorer och undervisande lärare. Stödbehovet kan ändras under terminens gång och insatserna anpassas utefter behovet.

Skolledningen är alltid ansvarig för insatsen och kan delegera ansvar gällande insatser och förändringar av insatser till elevstödjare och samordnare för elevresurser.

Du är även ett vuxenstöd i korridorer och raster åt alla elever under raster och annan ledig tid i skolan. Dessutom är du behjälplig med olika arbetsuppgifter när organisationen kräver detta, såsom att vara vuxenstöd i klassrum samt utföra "vaktmästaruppgifter".

Vi förväntar oss att du alltid agerar med elevernas trygghet som utgångspunkt, bidrar till en trygg elevstödjarorganisation och är en god förebild med ett gott bemötande och passande språkbruk.

Vi vill att alla anställda på Lammhults skola känner yrkesstolthet, stolthet över arbetsplatsen och bidrar med en positiv inställning, tillsammans kan vi göra skillnad!

Kvalifikationer:

Vi ser gärna att du har elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt erfarenhet av liknande uppgifter.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är önskvärt. Du är van att arbeta med dator, Ipads eller andra digitala verktyg och ser det som ett naturligt hjälpmedel för eleven under skoldagen.

Du har också:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av både verksamheten, eleverna och dig själv
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du gör skillnad för våra elever och ser fram emot din ansökan!

Erfarenhet:

Ingen erfarenhet krävs

Övrigt:

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

OBS! Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter ”Skola eller barnomsorg (442.5)” och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-22

Arbetsgivarens referensnummer: UTBF 351/17

Upplysningar lämnas av:

Anna-Karin Höjer
Rektor Lammhults skola
Telefon: 0472-26 83 05

Lalle Hedstig
Biträdande rektor
Telefon: 0470-41449

Facklig(a) företrädare
Fackliga företrädare för vårdförbundet nås via Växjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0470-410 00

Tillbaka