Destinationsproducent till Sävelångsbygden

Näringslivsenhetens uppdrag är att arbeta stödjande för det lokala näringslivet, samt att verka för en hållbar näringslivsutveckling, för både företag och kommun. Lerums kommun är en aktiv småföretagarkommun och har ca 4000 registrerade företag.

Vi som idag arbetar på Näringslivsenheten, fem personer, har ett högt tempo med många intressanta, utmanande och roliga arbetsuppgifter. Du blir en del av teamet, men med huvudsaklig arbetsplats på Nääs Slottsområde och med andra ord "i hjärtat" av Sävelångsbygden.

Nääs Slottsområde är idag vårt främsta besöksmål i kommunen, och har med orterna omkring än större potential i att skapa upplevelser kring sjön Sävelången. Arbetet med att intensifiera utvecklingen av destinationen möjliggörs nu genom finansiering av LLU (Lokalt Ledd Utveckling, tidigare Leader.)

Arbetsuppgifter:

Sävelångsbygden omfattar Floda, Tollered, Nääs, Norsesund och Öijared och ligger strax nordost om Göteborg. Redan idag är orterna intressanta och uppskattade besöksmål vart och ett med natur, kultur och historia runt knuten.

När man nu tar ett gemensamt helhetsgrepp kring området är det för att skapa en plattform som samlar de olika aktörerna (offentliga, privata och ideella), kvalitetssäkra produkter, jobba med paketering, sälja dessa och initiera en struktur för ett hållbart flöde av besökare.

Målet är att skapa ett mer förberett och förfinat besöksmål som leder till fler och nöjdare besökare. För såväl lokalinvånare och för mer långväga turister. Vi söker därför en destinationsproducent som kan leda arbetet med att utveckla Sävelångsbygden.

Kvalifikationer:

Vi vet att du har högskole - eller universitetsutbildning - det är ett stor plus om det är inom besöksnäring, men du kan också ha din bakgrund i exempelvis ekonomi, handel eller kulturgeografi.

Jobbet ställer mycket höga krav på både skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska varför du behöver vara pedagogiskt lagd och kunna målgruppsanpassa ditt budskap. Kunskap om varumärken väger också tungt.

Vi ser gärna att du kan ge oss pratiska case på vad du har jobbat med innan i frågan om verksamhetsutveckling och processledning. Arbetat med destinationen omfattar hela kedjan av affärsrelationer - vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning till privatkund.

Ditt CV bör visa på en bredd och en nyfikenhet kring den digitala utvecklingen. Du är uppdaterad på trender inom besöksnäringen och omvärldsspanar nationellt som internationellt. Kanske har du rentav ett redan upparbetat regionalt nätverk av branschkontakter att vårda och utveckla.

Vi sätter stort värde på engagemang, driv och professionell integritet men likaså på lojalitet, samarbetsvilja och förmågan att ta hela teamet mot målet. Du jobbar förstås i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet såväl som med daglig drift på det som idag är Turistbyrån.

Som destinationsproducent tar du ett stort ansvar för processen för att göra Sävelångsbygden till ett hållbart besöksmål. För att nå framgång bör du uppmuntra till dialog och delaktighet och att kreativa mötesplatser skapas. Du är van att arbeta med lokala entreprenörer, och har god kännedom av vad ledarskap inom lokalt ledd utveckling innebär.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2018-03-01
Tidsbegränsat till: 2020-03-01

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Referensnummer: A735536

Andra uppgifter:

Under julledigheten har vi begränsad möjlighet att svara på frågor, vi ber er därför att maila till oss om ni har frågor.

Projektanställning med start 2018-03-01 t.o.m. 2020-03-01. Du blir anställd på Lerums kommun. Månadslön, tjänsten är på 80 %. Med arbete i huvudsak på dagtid, men även viss kvälls/-helgtid.

Lerums kommun har cirka 3000 medarbetare som arbetar för att erbjuda kommunens cirka 41 000 invånare en väl fungerande samhällsservice. Kommunen har en stark tillväxttakt och präglas av visionen - Sveriges ledande miljökommun 2025 . Visionens ledord kreativitet, hållbarhet och inflytande ska genomsyra allt och alla i organisationen. Kommunen som arbetsplats ska vara en plats för nytänkande och innovation.

Upplysningar lämnas av:

Åsa Qvist Ek
Näringslivschef
Mobiltelefon: 0761-281550
Telefon: 0302-521558
E-post: asa.qvist.ek@lerum.se

Maria Jerenvik
Näringslivsutvecklare
Mobiltelefon: 0702-031536
Telefon: 0302-521521
E-post: maria.jerenvik@lerum.se

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster