Omsorgspedagog till Terabyte daglig verksamhet enl LSS

Publiceringsdatum: 2017-08-25

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Var med och arbeta för ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Den 1 maj bildades den nya funktionsstödsförvaltningen. Malmö stad kraftsamlar därmed för att förverkliga LSS-lagens intentioner och ge ännu bättre stöd och service till ca 2 000 brukare i samverkan med dem och deras intresseorganisationer. Utvecklingsområden är rätt till en god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som ger rätt till en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Uppdraget består i att erbjuda meningsfull sysselsättning med syftet att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Detta gäller även om det för flertalet brukare är mindre sannolikt med ett lönearbete. Insatsen utformas och anpassas efter den enskildes intressen och behov och dokumenteras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Grunden ska vara att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ha makt över hur stödet utformas i verksamheten.

Ett etiskt förhållningssätt genomsyrar insatsen. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn.

Då de malmöbor som deltar i daglig verksamhet har väldigt olika behov, intressen och önskemål finns ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter. Många av aktiviteterna utförs individuellt med den enskilde brukaren och andra sker i grupp.

Arbetsuppgifter

Vi söker en omsorgspedagog till Terabyte daglig verksamhet enligt LSS. Vi söker dig som vill vara med och starta upp och arbeta i en helt ny daglig verksamhet med inriktning på IT, pekplattor, datorer, applikationer, pedagogiskt bildstöd, och utbildning för medarbetare och brukare. Arbetet innebär att aktivera och handleda brukare med funktionsnedsättning i deras dagliga verksamhet. Verksamheten kommer att bestå av en medarbetare och en brukargrupp som tillsammans ska driva och utveckla arbetet med pedagogiskaprogram, utbildning och bildstöd. Verksamheten ska tillsammans ge stöd och utbildning till alla verksamheter inom daglig verksamhet i Malmö.
Omvårdnadsuppgifter kan förekomma

Gängse arbetsuppgifter som omsorgspedagog i daglig verksamhet:
Arbeta med planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten.
Driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten.
Ansvara för upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner.
Kvalitetssäkra genomförandeplaner, handlingsplaner och övrig dokumentation.
Ansvara för att pedagogik och beslutade metoder implementeras i arbetet med brukaren.
Följa upp användandet av pedagogik och beslutade metoder och vilket resultat som uppnås.
Delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för brukarnas bästa.

Söka kunskap och hålla sig uppdaterad kring metoder och arbetssätt som används inom LSS området i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer

Adekvat 3 årig högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning, pedagogisk inriktning eller annan för yrket relevant utbildning.
Erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsnedsättning är meriterande.
Erfarenhet av att handleda och/eller utbilda andra är ett krav.
Kreativ förmåga att tillsammans med brukare driva samt utveckla verksamheten.

Förmåga att organisera och planera ett långsiktigt arbete.
Goda kunskaper gällande IT och pedagogisk dator är ett krav
Goda kunskaper gällande appar och pekplatta är ett krav
Flexibilitet och att kunna tänka nytt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Löneform: Månadslön.

Varaktighet: Tillsvidare

Arbetstid: Dagtid. 

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2017-09-15

Referensnummer: 177-21

Kontaktpersoner

  • Ylva Skoglund
  • Sektionschef
  • 0734-354678

Fackliga företrädare

  • Mats Olsson
  • Vision
  • 0732-302673
  • Jan Lanzow Nilsson
  • Akademikerförbundet SSR/Saco
  • 040-345114/0709-534121

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Löpande rekrytering tillämpas.