Förstelärare till modersmålssektionen

Publiceringsdatum: 2017-09-01

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 900 elever. Tillsammans med 5 200 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Vill du jobba i en mångkulturell miljö och som lärare vara brobyggare mellan olika kulturer? Språkcentralen är en del av Grundskoleförvaltningen och vi söker nu förstelärare. Som modersmålslärare arbetar man med modersmålsundervisning och studiehandledning på grundskolor och gymnasieskolor i Malmö stad. Du är en del av en gemenskap och samarbetar med andra lärare.

Språkcentralens verksamhet omfattar följande områden: Inskrivning av alla nyanlända barn i Malmö, Mottagningsskolan Mosaik, kartläggning av elever i årskurs 1-9, studiehandledning, modersmålsundervisning samt vägledning och stöd till skolor i Malmö stad.

På modersmålssektionen arbetar 270 lärare som undervisar 14 500 elever i 47 språk. Vi ger våra lärare möjligheter för kompetensutveckling inom bland annat IT-pedagogik, studiehandledning och språkutveckling och har ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet. Vi arrangerar kurser och arbetar med bedömningsstödet, Språket lyfter.

Läs mer om karriärtjänster i Malmö stad här: http://malmo.se/Foretagande--jobb/Malmo-stad-som-arbetsgivare/Medarbetare-har-ordet/Jobba-i-skolan/Karriartjanster-for-larare.html

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse för eleven. I uppdraget som förstelärare ingår det undervisning samt att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun-/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Som förstelärare ingår undervisning av elever minst 50 procent av tjänsten. Våra lärare inom Språkcentralen undervisar på olika skolor i Malmö stad. Du kommer i din roll som förstelärare att handleda andra lärare och hålla i introduktion för nya lärare. Vi jobbar aktivt med läslyftet och att höja lärarnas digitala kompetens. Det är viktigt att du är drivande och självständigt i ditt arbete samt att du kan fånga upp vilka behov lärarna har i sin undervisning på skolorna. Du stöttar dina kollegor i deras uppdrag och med användningen av verktygen i G-Suite for education (Googles nya namn för Google Apps for education).

Du har en hög språklig kompetens i svenska, både muntligt och skriftligt. Kommunikation är en central del i dina arbetsuppgifter liksom att bidra till att höja kvaliteten i undervisningen i modersmål och studiehandledning.

Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare måste du:
• vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800)
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• ha mycket goda kunskaper i svenska språket minst motsvarande gymnasiets svenska 2
• ha mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt i ditt modersmål. Ditt språk är modernt och du följer noga den språkliga utvecklingen i modersmålet
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare är det meriterande om du:
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel
• har erfarenhet av G-Suite for education.
• har god samarbetsförmåga samt skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har erfarenhet i handledning av andra lärare.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

När du ansöker:
I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev.

Du som har sökt och bedöms vara intressant för förstelärartjänsten kommer att kontaktas av sektionschef vid Språkcentralen för instruktioner för hur du genomför ett arbetsprov för förstelärare, s.k. real classroom, vilket du behöver vara beredd att genomföra inom en vecka från kontakttillfället.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse

Antal platser: 2

Ansökan

Ansök senast: 2017-09-29

Referensnummer: 171-17-0653

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.