GR söker Utbildningschef

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har en miljon invånare. Verksamheten inom GR ska vara till regional nytta samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR arbetar bland annat inom områdena samhällsbyggnad och planering, utbildning, arbetsmarknad och social välfärd.

På GR arbetar du tillsammans med cirka 180 engagerade kollegor för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen.

Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.grkom.se/styrning


Arbetsuppgifter:

Tjänsten som utbildningschef på GR är unik. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete kring lärande.
Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor.

GR Utbildning är en regional utvecklingsarena med cirka 90 medarbetare. Avdelningen arbetar med allt från skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Vi omvärldsbevakar aktivt i skolfrågor för att kunna erbjuda kommunerna insatser och stöd redan innan det efterfrågas.

På GR Utbildning arbetar du med hela kedjan – från barn och unga till kommunchefer och politiker. Du behöver därför ha insikt om hur vardagen ser ut i den svenska skolan.

I ditt uppdrag ingår också att påverka utbildningslandskapet regionalt, nationellt och internationellt.
GR är en nationellt viktig aktör på utbildningsområdet och samverkar med bland annat Skolverket, Universitets- och högskolerådet (UHR), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Europaparlamentet.

Allt arbete har sin grund i vår politiska styrning och ambition. Som utbildningschef ansvarar du för förankringen i Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Du leder också arbetet i Utbildningschefs-nätverket som utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdraget som medlemskommunerna anförtror GR har stor bredd. Som utbildningschef på GR förväntas du bidra till helheten för verksamheten.
Du rapporterar till förbundsdirektören och ingår i GR:s ledningsgrupp.

Vill du veta mer om vad GR Utbildning gör?
http://www.grkom.se/utbildning
http://www.grkom.se/ug

Kvalifikationer:

• Kunskaper om och ett gediget intresse för skola och utbildning.

• Relevant akademisk examen.

• Flerårig erfarenhet som chef på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation.

• Erfarenhet av samverkan med näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer är meriterande, liksom erfarenhet av uppdragsfinansierad verksamhet.

• Vi ser gärna att du har god kunskap om regional utveckling och storstadsregionens utmaningar.


Personliga egenskaper:

• Du är lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsorienterad.

• Du är kommunikativ.

• Du har god analytisk förmåga och kan förmedla komplexa sammanhang.

• Du har lätt för att röra dig mellan strategisk och operativ nivå.

• Du är bra på att bygga relationer.

• Du utvecklar organisationen genom och tillsammans med dina medarbetare.

• Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Referensnummer: A739413

Upplysningar lämnas av:

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
E-post: helena.soderback@grkom.se

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster