Verksamhetschef till Sektor Bildning och Lärande

Sektor Bildning och Lärande söker verksamhetschef för grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem, omfattning 100%. Du erbjuds ett spännande och utvecklingsinriktat arbete hos oss. Sektor Bildning och Lärande bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden och ständiga förbättringar är fokus för vårt arbete mot en skola i världsklass. Du har på så sätt ett inflytande över och ett ansvar för att initiera och driva utvecklingen i hela sektorn med helhetsperspektiv på arbetet i förvaltningen. Ditt uppdrag utgår från politiska - statliga och lokala - mål. Arbetet utgår ifrån stadshusets aktivitetsbaserade kontor i Kungälvs centrum.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med sektorchef och verksamhetschefer för förskola, gymnasium/vuxenutbildning och kultur och fritid, ansvarar du för ledning, styrning och samordning av Sektor Bildning och Lärande. Som verksamhetschef är du direkt underställd sektorchefen och ingår i sektors ledningen.
Du är ansvarig för grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskoleklass. Du leder verksamhetens ledningsgrupp med kunniga och drivande rektorer och biträdande rektorer. Inom verksamheterna pågår ett aktivt utvecklingsarbete som du förväntas ta vid och leda framåt. Kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete och förmåga att analysera och prioritera är därför viktiga egenskaper, liksom god kännedom om skolans styrdokument och aktuell forskning. I uppdraget ingår att du har det samlade ansvaret för områdets ekonomi och arbetsmiljöarbete samt samverkan med fackliga organisationer och andra parter.

Kvalifikationer:

Du är tydlig i din kommunikation och tillför entusiasm och energi. Som chef är du lyhörd för andras synpunkter och bidrar till en god arbetsmiljö och skapar teamkänsla. Du har goda kunskaper om och erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
Du är en trygg, engagerad och drivande ledare som törs utmana för att nå en högre måluppfyllelse. Du skapar tillit och kan samspela i möten med människor. Du är drivande och ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.

I ditt personliga ledarskap är det särskilt betydelsefullt att du är mål- och resultatorienterad i ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt med uppföljning och stöd till dina rektorer. Du har en god analytisk förmåga. Du har en helhetssyn över din verksamhet och sätter in den i ett större sammanhang både på sektor- och förvaltningsnivå. Du har högskoleexamen med pedagogisk inriktning, har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har under flera år arbetat som rektor. Du har minst fem års chefserfarenhet inklusive personal-, verksamhets- och budgetansvar. Erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå och att leda chefer är meriterande.

Vi tycker det är viktigt att du delar våra värderingar;
-organisationen ska stärka helheten, vilket innebär att vi arbetar i en gemensam sektor, i en gemensam förvaltning.
-sektorn ska präglas av öppenhet och delaktighet där alla medarbetare spelar en viktig roll för sektorns framgång.
-vi ska ta tillvara på kompetens och skapa möjlighet för medarbetare att tvärvetenskapligt samverka för ökad måluppfyllelse.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-17
Referensnummer: A743450

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KUNGÄLVS KOMMUN HAR UPPHANDLADE AVTAL.

Upplysningar lämnas av:

Maria Andersson
Sektorchef Bildning och Lärande
Telefon: 0303-23 92 75, 0706-709275

Fackliga företrädare:

Peter Hvass
Lärarförbundet
Telefon: 0767 - 73 28 77, 0303 - 23 95 01

Maria Härnborg
Sveriges Skolledarförbund
Telefon: 0303-238190/238250

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster