Studie- och yrkesinformatör

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet. Visionen är att skapa förutsättningar för göteborgaren att utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation.

Förvaltningens uppdrag är organiserat i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Vägledningsavdelningen. Uppdraget utförs av cirka 200 medarbetare. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människors kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna Ekonomi/IT, Staben och Personal/information stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser.

Arbetsuppgifter:

I stadens studie- och yrkesvägledning för vuxna är vi ca 50 medarbetare som delar uppdraget att underlätta göteborgarens inträde på arbetsmarknaden, främja ett livslångt lärande, motverka utanförskap, bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och förbättra utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden. Vi agerar på en rad arenor för att informera, vägleda och motivera. I våra centrala lokaler vid Rosenlundsplatsen 2 erbjuder vi studie- och yrkesvägledning för vuxna göteborgare som vill ha ett stöd i sin framtidsplanering avseende arbete och studier. Vi finns också på plats för våra elever på deras skolor. För att aktivt söka upp och motivera göteborgarna i deras studie- och karriärsval deltar vi i större arrangemang och ingår i flera av stadens arbetsmarknads- och etableringsprojekt såsom till exempel stadens kompetenscenter och ESF-projektet Göteborg tillsammans.

Du är den första personen som göteborgaren möter på Studie- och yrkesvägledningen, på telefon eller via ärendehanteringssystemet KOSMOS. Genom ditt bemötande välkomnar du besökaren och aktiverar hen inför sitt samtal. Utifrån den sökandes frågeställning ska du vid behov hänvisa vidare till exempelvis studie- och yrkesvägledare eller resursteam. Du kommer också hålla i informationstillfällen till sökande i grupp samt att stötta sökande att göra sin ansökan till komvux.
Som studie- och yrkesinformatör kommer du att ingå i ett team på den ena av två vägledningsenheter. Du kommer ha en central roll där du förväntas samarbeta med flera olika professioner och team såsom studie- och yrkesvägledare och antagningsenheten.
I studie- och yrkesinformatörernas team ingår att uppdatera manualer, kontaktuppgifter med mera i olika administrativa system. Du ska stötta studie- och yrkesvägledare och förvaltningens övriga medarbetare med relevant information.

I samband med att Studie- och yrkesvägledningen står inför nya uppdrag ska du vara beredd på att innehållet i tjänsten delvis kan ändras och formas i takt med att vi utvecklar nya arbetssätt.

Kvalifikationer:

Vi tror att nyckeln till framgång är rätt attityd till uppdraget att möta många människor i ett högt tempo. Du behöver vara serviceinriktad, öppen, lyssnande och ha ett professionellt bemötande med den sökande i fokus. Du ska tycka om att möta sökande både i grupp och enskilt och du gör det på ett pedagogiskt sätt. I ditt möte med göteborgaren har du ett medvetet jämställt och jämlikt bemötande.

För att klara uppdraget gentemot göteborgaren behöver du ha en utbildning som lägst motsvarar en gymnasieutbildning samtidigt som du har minst ett års yrkeslivserfarenhet från relevant område såsom t ex kundsupport, service eller utbildningssektorn. I tjänsten ingår administrativ arbete vilket innebär att du behöver vara noggrann och strukturerad samt ha kunskap om administrativa system.

Du behöver ha lätt för att kommunicera i tal och skrift. Du ska även kunna tala, förstå och till viss del skriva på engelska. Det är meriterande om du är flerspråkig. Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på en offentlig förvaltning, har god kunskap om utbildningsområdet eller arbetsmarknaden.

Du tycker det är självklart att dela med dig av idéer och erfarenheter till dina kollegor.
För att trivas här ska du vara flexibel och se möjligheter inför de vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av arbetet att anpassa arbetssätt utifrån verksamhetens behov för att möta sökanden på bästa sätt. Du ska vara känd av andra för att ha en särskilt god förmåga att samarbeta.

Välkommen med din ansökan!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-13
Referensnummer: A716597

Andra uppgifter:

I samband med denna rekrytering kan det bli aktuellt att även rekrytera till en anställning på visstid under sex månader.

För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och subventionerade motionskort.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken i annonsen.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Catarina Gustafsson
Enhetschef Vägledningsavdelningen
Telefon: 031-368 31 06

Fackliga företrädare:

Karin Isaksson
Vision
Telefon: 031-368 30 82

Sabine Danielsson
Saco/LR
Telefon: 031-368 60 32

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster