Jourassistenter Aröds ungdomsboende

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.


Arbetsuppgifter:

Enheten FO:KUS är en enhet inom verksamhetsområdet Boende och socialjour som tillhandahåller boende med kvalificerat stöd på uppdrag av stadsdelarna i Göteborgs stad. Vi bedriver boendeverksamhet riktat mot bostadslösa unga vuxna, kvinnor och familjer och vi har även öppen verksamhet samt sysselsättningsverksamhet.

Aröds ungdomsboende är i dagsläget ett jourboende riktat mot unga vuxna i åldern 21-25 år i akut bostadslöshet med psykosocial och/eller missbruksproblematik. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten från hela Göteborgs stad. Aröds ungdomsboende ligger på Hisingen och är ett boende med elva lägenheter.
Aröds ungdomsboende skall nu göras om till att bli ett HVB åldersgruppen 18-21 år för att bättre kunna möta stadsdelarnas behov och de brukare som behöver oss. Vi söker därför nattpersonal.
Du kommer att i första hand arbeta tillsammans med en stationär väktare vars uppgift är att trygga området och se till att det inte kommer några obehöriga till boendet,

I arbetsuppgifterna som nattpersonal ingår att finnas tillgänglig för de boende vid behov.
Det kan bland annat handla om situationer då någon mår psykiskt dåligt alternativt behöver tillsyn eller omvårdnad på grund av drogpåverkan.

Boendetiden hos oss är max sex månader och fokus ligger på att kartlägga individens resurser och behov samt motivera och stödja mot ökad självständighet. Du behöver därför vara nyfiken och lyhörd och ha förmåga att se både möjligheter och resurser hos dem vi är till för. Vi arbetar med individualiserat stöd vilket innebär att det stöd individen behöver kan vara mycket varierande.
Du har stödsamtal med individen men också en kontrollerande funktion. Du behöver vara flexibel, stabil och mångsidig i ditt arbete och snabbt kunna ställa om beroende på vad situationen kräver.
Vissa praktiska uppgifter kommer även ingå, så som visst städ och förberedelser inför morgondagen.
Vi dokumenterar vårt arbete i det digitala stödet Treserva.
Vi arbetar utifrån MI och lågaffektivt bemötande.

Du kommer att ha sovande jour.

Kvalifikationer:

Vi kräver minst en 2-årig KY- eller YH-utbildning till behandlingspedagog eller likvärdigt.

Vi kräver erfarenhet från psykiatri och/eller missbruksproblematik. Helst ser vi att du har erfarenhet från båda. Vi ser gärna att du har kompetens från den somatiska vården. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med ungdomar eller unga vuxna.

Utbildning i MI, lågaffektivt bemötande eller ÅP är meriterande.

Du skall ha förmåga att göra självständiga bedömningar och agera på ett adekvat sätt i akut uppkomna situationer.

Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp främst bestående av socionomer och socialpedagoger och skall ha förmågan att ta ansvar för gruppens arbete och brukare.

Du måste ha förmåga att skapa relation, ha ett prestigelöst förhållningssätt samt kunna sätta gränser på ett respektfullt sätt.

Antal tjänster: 3

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Schema
Tillträde: 2017-12-04. Startdatum är ännu inte klart. Tillträde sker därför efter överenskommelse under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-15
Referensnummer: A577338

Andra uppgifter:

Intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden, så vänta inte med din ansökan!

Löneform: Månadslön, Individuell lönesättning.
Lönebox E

Upplysningar lämnas av:

Anna Kjellberg
Gruppchef
Telefon: 031-367 95 76

Fackliga företrädare:

Christina Matsdotter
Saco
Telefon: 031-367 94 60

Mohammed Hamaraza
Vision
Telefon: 031-367 93 03

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster