Psykolog (leg psykolog)

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 26000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Grundsärskola. Det går ca 5.500 barn/elever inom verksamheterna.
I Sektor Utbildning ingår även Gymnasium, Vuxenutbildningen samt Kultur- och Fritid.

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.


Arbetsuppgifter:


Välkommen att arbeta hos oss inom elevhälsan i Stenungsund! Som psykolog inom centrala Barn- och Elevhälsan ingår du i en kompetent och ambitiös psykologgrupp bestående av 7 psykologer som arbetar mot förskola, grundskola, särskola och gymnasiet. Kommunens psykologer är centralt anställda med gemensam chef, men arbetar riktat mot skolornas elevhälsoteam med rektor som uppdragsgivare. I dagsläget har vi ca 850 elever/heltidsarbetande psykolog i grundskolan, planen är att på sikt minska antalet elever/psykolog ytterligare.
Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats med varierande och utmanande arbetsuppgifter. Fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens elever att nå målen i skolan och utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Trygghet, arbetsro och empatiskt bemötande är viktiga komponenter för att lyckas med detta. Psykologens främsta uppgift är att bidra med psykologisk kompetens i elevhälsoteamet. I uppdraget ingår även att stötta förskolechefer, rektorer och arbetslag/lärare genom psykologisk kunskap för att skapa fungerande lärmiljöer och relationer samt undanröja hinder för lärande och utveckling.

Kvalifikationer:

Stenungsund söker erfaren psykolog
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med flera års erfarenhet inom förskola/skola, BUP, habilitering eller annan likvärdig verksamhet riktad mot barn och unga. Du bör även ha erfarenhet av:
• Handledning/konsultation
• Utbildningsuppdrag
• Utredningskompetens
• Kunskap om lågaffektivt bemötande
Ytterligare meriterande är erfarenhet av och kunskap om Collaborative Problem Solving (CPS) samt kunskap i HBTQ-frågor.
För att lyckas i uppdraget som psykolog i förskola/skola bör du vara nyfiken, modig, empatisk och lyhörd. Du bör även vara ansvarstagande, självständig och ha god förmåga att bygga relationer.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kloka och prestigelösa psykologkollegor. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, kompetensutveckling samt möjlighet till specialisering inom pedagogisk psykologi.
Elevhälsan i Stenungsund eftersträvar mångfald och välkomnar ALLA sökande.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. Årsarbetstid.
Tillträde: 2018-03-01. Intervjuer kommer ske fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A742255

Andra uppgifter:

• Stenungsunds kommun ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Upplysningar lämnas av:

Anna Sandell , Leg Psykolog
Enhetschef Barn och Elevhälsa
Telefon: 0303-73 25 55
E-post: anna.sandell@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

Bodil Levin Lagerlöf
Leg Psykolog
Telefon: 0303-732546
E-post: bodil.levin-lagerlof@ stenungsund.se

Fackliga företrädare
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster