Hermodsdalsskolan söker rektor

Publiceringsdatum: 2017-12-20

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Hermodsdalsskolan är en F-9 skola med ca 530 elever, varav ca 180 är inskrivna på fritidshem. På Hermodsdalsskolan präglas arbetet av en positiv elevsyn och höga förväntningar. Skolan ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och bemöts med respekt för den de är. Alla ska få möjlighet att lyckas utifrån egna förutsättningar. På Hermodsdalsskolan finns en språklig mångfald bland eleverna. Därför har skolan ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter.
Då Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola ser vi att du är van vid att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd och är bekväm med olika IT-baserade hjälpmedel.
Skolans nuvarande rektor går vidare till annat uppdrag. Vill du bli Hermodsdalsskolans nästa rektor och fortsätta det goda arbetet som genererat ett fantastiskt resultat för eleverna? Som rektor på Hermodsdalsskolan lovar vi dig ett utmanande och spännande uppdrag!
Hermodsdalsskolan har nyligen tilldelats stadsbidrag utifrån förordning (2016:329) om stadsbidrag för skolledare och karriärtjänster. Beslutet innebär att lönenivån på denna rektorstjänst kommer att ligga avsevärt högre än nuvarande nivå för grundskolans rektorer. Dessutom har Grundskoleförvaltningen fattat beslut om extra lönesatsningar i vissa skolor med ett högt socioekonomiskt index.

Arbetsuppgifter

Till Hermodsdalsskolan söker vi en rektor för att leda, driva och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med tre biträdande rektorer och ca 80 medarbetare på skolan.

Som rektor förmedlar du positivitet och grundar för stolthet och glädje på skolan. Ditt ledarskap ska präglas av öppenhet och mod.
Du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar utifrån gällande styrdokument samt Malmö stads uppdragsbeskrivning för rektor. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet och resultat inom skolenheten. På uppdrag av utbildningschef kan du också ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag.
Rektor förväntas att tydligt kommunicera mål och resultat, ha höga förväntningar på elever, personal och sitt eget uppdrag.
Tillsammans med medarbetarna utvärderar rektor systematiskt skolans framsteg och leder medarbetare att ta ansvar för att nå skolans vision och mål för alla elever.
Rektors uppdrag är att organisera elevers och medarbetares lärande och utveckla undervisningens kvalitet för hög måluppfyllelse. Organisationen ska präglas av kollegialt lärande, där kunskaper och erfarenheter sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet.
Du som rektor förväntas visa initiativkraft, uthållighet och effektivt stimulera meningsfulla förändringar.
Tillsammans med övriga chefer och ledare i grundskoleförvaltningen ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål.
Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.


Kvalifikationer

Du har en grundläggande pedagogisk utbildning och är väl uppdaterad på aktuell skolforskning och skolutvecklingsteori. Vi ser helst att du har erfarenhet som rektor men kravet är ledarerfarenhet som biträdande rektor eller likställt ledaruppdrag. Det är meriterande om du har en genomförd rektorsutbildning samt ledarerfarenhet från skola för åk F-9 inklusive fritidsverksamhet.

Du är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och har förmåga att skapa goda relationer med elever, personal och föräldrar och att samverka med externa aktörer för elevernas bästa.

Som person är du trygg, stabil och strukturerad. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation kring mål, resurser och förväntat resultat. Du är mål- och resultatinriktad och har förmåga att delegera. Du är bra på att lyfta dina medarbetare och få dem att växa och ser prestigelöshet som en framgångsfaktor.

Du skapar intresse, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kolleger. Du är modig och utmanande i ditt ledarskap. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt

Välkommen med din ansökan!


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2018-01-14

Referensnummer: 171-17-781

Kontaktpersoner

  • Kristina Hammar
  • Utbildningchef utb. omr söder
  • 070-662 28 12

Fackliga företrädare

  • Claes Jeppsson
  • Lärarförbundets skolledare
  • 0703-156110

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Du söker denna tjänst digitalt, genom Malmö stads hemsida malmo.se, offentligajobb.se eller platsbanken.se. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registrerats i Din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter Du vill göra gällade på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Vid frågor angående rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-konsult Sara Ahlström, 0766-337827.