Stödpedagoger och Stödassistenter till koloniverksamheten enligt LSS

Publiceringsdatum: 2018-01-05

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Var med och arbeta för ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Funktionsstödsförvaltningen kraftsamlar för att förverkliga LSS-lagens intentioner och ge ännu bättre stöd och service till ca 2 000 brukare i samverkan med dem och deras intresseorganisationer. Utvecklingsområden är rätt till en god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.

Tjänsterna är tidsbegränsade och innebär placering på Finnhults eller Vombs sommarkollo LSS för barn och ungdomar med högfungerande autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Insatsen koloni/lägervistelse enligt LSS ska bidra till goda levnadsvillkor och har som syfte att skapa meningsfulla aktiviteter och ett miljöombyte för den enskilde.

Övergripande mål är brukarens behov i centrum, kontinuerlig anpassning av innehållet till den utsträckning där brukaren upplever det som meningsfullt och stimulerande.

Verksamheten bedrivs på Finnhult nära den vackra naturen vid Ringsjön alternativt i Vomb nära den fina Vombsjön och riktar sig till barn och ungdomar.
Under sju-tio dagar bereds deltagarna möjlighet att träffa kompisar, göra roliga aktiviteter på gården samt åka på spännande utflykter i närområdet.

Vi anordnar fyra alternativt fem olika koloniturer under sommaren. Varje tur är sju eller tio dagar lång. Verksamheten kommer att bestå av ca 15 medarbetare där man arbetar tätt tillsammans med varandra och föreståndaren. Vi eftersträvar att du har bra samarbetsförmåga, är lyhörd och har stort tålamod.

Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för brukaren. Det stöd och den service som ges ska vara grundat på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga.

Koloni/lägervistelsen ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt grundat på Malmö stads policy. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn.

Då de malmöbor som deltar i koloni/lägervistelse har varierande behov, intressen och önskemål är det ett krav på ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter. Många av aktiviteterna utförs individuellt med den enskilde brukaren och andra sker i grupp.

Arbetsuppgifter

Aktivera och handleda personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning under deras kolonivistelse. Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal. Omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger.

Planera, utföra, följa upp och utvärdera brukarnas aktiviteter. Arbetet omfattar planering av aktiviteter.

Personalens roll innebär ett brukarnära arbete. Som anställd på koloniverksamheten har man ett ansvar för att tillgodose brukarens intressen och behov, samt att skaffa sig god kunskap om brukarens funktionsnedsättning.

Kvalifikationer

• Stödpedagog: Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng.
Utbildningen skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

• Stödassistent: Gymnasieprogram med yrkesexamen från Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig


Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik, minst 1 år, är meriterande.

Tidigare erfarenhet utav arbete inom LSS/kollo/lägervistelse är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-Körkort för manuell växellåda är meriterande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Deltid

Tillträde: Arbete antingen under tidsperioden 180615-180802 eller 180615-180727

Antal platser: 8

Ansökan

Ansök senast: 2018-04-30

Referensnummer: 177-18-6

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

  • Kommunal
  • Sektion 4
  • 040-345504

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Tjänstgöringsgrad 80%, dag, kväll, sovande jour

Löpande urval kommer att ske under annonseringen.

Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.