Kurator

Partille kommuns vision är att man ska leva mitt i det goda livet. Våra 37 000 invånare och människor som arbetar och verkar i kommunen ser vi som våra kunder. Det är upp till oss 2 800 anställda, att leverera kvalitet och service som innebär att det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Internt arbetar vi med en gemensam kultur för alla anställda som rustar oss för uppdraget. Värdeorden i kulturarbetet är allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Arbetsuppgifter:

Det huvudsakliga arbetet för dig som skolkurator, utgår från skolornas elevhälsoteam där kuratorn ingår och bidrar med psykosocial kompetensen i det tvärprofessionella arbetet. Elevhälsans arbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagens riktlinjer, och elevhälsans kompetenser ska utgöra ett stöd i skolans pedagogiska arbete.

Skolkuratorns insatser bidrar till att skapa möjlighet till förändring både för enskilda elever, för grupper och för skolans övergripande arbete. Det innebär att du, bland annat, arbetar med konsultation till skolans personal, stödjande samtal med elever, samverkan med vårdnadshavare och med utveckling av skolans värdegrundsarbete. Du är också en viktig aktör i samverkan mellan skola och externa samverkansparter, till exempel socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Som skolkurator är du knuten till en eller två skolenheter, men har en organisatorisk tillhörighet i förvaltningens centrala enhet för barn- och elevhälsa. Enhetens kuratorsgrupp har regelbundna yrkesträffar och gemensam handledning.

Kvalifikationer:

Socionomexamen. Gärna med erfarenhet som skolkurator.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse
Tidsbegränsat till:  Visstidsanställning from 2017-11-01 tom 2018-12-21

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-18
Referensnummer: A711888

Andra uppgifter:

Diarienummer UN / 2017:630

Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.

Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Lisa Birgersson
Enhetschef Barn och Elevhälsa
Telefon: 031-792 18 65

Fackliga företrädare:

Pia Sjöberg SSR
Socionom
Telefon: 031-792 10 64

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster