Lokalstrateg

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!

Lokalförsörjningsavdelningen i Mölndals Stad är den funktion som skall verka för att säkerställa stadens förvaltningars nutida och framtida lokalbehov, samt med ett strategiskt ansvar utveckla fastighetsbeståndet för att möjliggöra bästa möjliga Mölndal. Varje dag!

Vi har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna fastighetsbeståndet så att dess värde utvecklas över tid. Detta gör vi i huvudsak genom att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler till rätt kostnad och minimal miljöpåverkan. Vi ansvarar för en effektiv nyttjandegrad genom att upprätthålla en balans mellan faktiskt lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet, både egna och inhyrda fastigheter. Som enda aktör ansvara för in-och uthyrning samt om-, till- och nybyggnationer av lokaler för stadens verksamheter.


Arbetsuppgifter:

Mölndal är just nu inne ett spännande utvecklingsskede då staden växer, vilket betyder utveckling och innovation. En naturlig följd blir att stadens lokalyta behöver växa i samma takt, alternativt nyttjas på ett smartare sätt - detta skall lokalförsörjningsavdelningen bidra med. Du kommer tillhöra vår administrativa enhet vilken rapporterar direkt till fastighetschefen.

Vi styr för närvarande om vår verksamhet mot en mer strategisk funktion vilket bland annat innebär en total översyn av arbetssätt, roller och funktioner. I din roll som lokalstrateg kommer du att vara ledande, men framförallt en aktiv part i detta förändrings- och utvecklingsarbete.

Lokalstrategens huvudarbetsuppgifter är att självständigt och i nära samverkan med lokalbrukande förvaltningar, stadsledningsförvaltningen, och stadsbyggnadsförvaltningen:

• Leda och dokumentera det operativa och strategiska planeringsarbetet
• Genomföra lokalrevisioner och lokalutredningar genom fördjupade utredningar av verksamheternas lokalbehov och lokalanvändning
• Analysera behovet av förändringar för att förbättra lokalernas ändamålsenlighet, effektivisera lokalanvändningen och därigenom minska stadens kostnader
• Genomföra behovsutredningar, förstudier och lokalplaneringsprojekt Ta fram beslutsunderlag och vara föredragande i den politiska ledningen
• Upprätta förslag till årlig lokalresursplan

Exempel på underlag som sammanställs och analyseras i planeringsarbetet:

o Planerat bostadsbyggande och andra yttre faktorer som påverkar stadens verksamheter och lokalbehov
o Demografiska förändringar i olika åldersgrupper och stadsdelar
o Planerade organisationsförändringar och andra inre faktorer som påverkar stadens verksamheter och framtida lokalbehov
o Befintliga lokalers utformning, ändamålsenlighet, användning, kostnader och miljöpåverkan
o Framtida verksamhetsvolymer och lokalbehov
o Behov av förändringar och effektiviseringar i lokalanvändningen
o Beräknat över- eller underskott på lokaler
o Investeringsbehov
o Lokalbeståndets kostnadsutveckling

Kvalifikationer:

Lämplig utbildning för tjänsten är högskoleutbildning minst motsvarande kandidatexamen med inriktning på fysisk planering, byggnation och/eller fastighetsekonomi.

För tjänsten krävs flerårig yrkeserfarenhet som bör inkludera erfarenhet av lokalplanering, projektledning, projektutveckling, verksamhetsanalyser och fastighetsekonomiska analyser. Erfarenhet från liknande tjänst inom kommunal, statlig eller större industriföretag är meriterande.

För tjänsten krävs goda kunskaper i Excel och erfarenhet av fastighetssystem. CAD och GIS är meriterande.

I tjänsten kommer du att ha täta kontakter med övriga förvaltningar och enheter inom staden och konsulter. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en person som är pedagogisk och kommunikativ, du är bra på att anpassa dig efter nya situationer, redo för nya utmaningar och har en god förmåga att hålla igång flera projekt samtidigt. Du är social och genom ett samverkande ledarskap får du med dig organisationen i planeringsarbetet. Samtidigt som du vågar vara innovativ och fatta beslut!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-02-02
Referensnummer: A746491

Andra uppgifter:

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-10 10 29.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Magnus Stahre
Fastighetschef
Telefon: 031 - 315 13 25

Fackliga företrädare:

Åsa Kramér
Saco
Mobiltelefon: Tillgänglig from 19 mars
Telefon: 031-3151436
E-post: asa.kramer@molndal.se

Martina Halldin
Vision
Telefon: 031-3153562
E-post: martina.halldin@ molndal.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster