Spekerödskolan söker specialpedagog

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Grundsärskola. Det går ca 5.500 barn/elever inom verksamheterna.
I Sektor Utbildning ingår även Gymnasium, Vuxenutbildningen samt Kultur- och Fritid.

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.


Spekerödskolan är en skola som beräknas rymma 350 elever. Skolan arbetar efter konceptet hela barnet hela dagen. Detta innebär att skolan arbetar utifrån en samlad skoldag där hela arbetslaget tar ansvar för alla barn. Varje befattning har dock specifika uppdrag så att ansvarsfördelningen är tydlig. Vi på skolan vill möjliggöra förutsättningar för våra elever att skapa ett lärande och en måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov.

"Vi utbildar världsmedborgare"

Arbetsuppgifter:

Stenungsunds kommun söker nu en specialpedagog till Spekerödskolan. Spekerödskolan är en nybyggd 1-6-skola och omfattar i dagsläget ca 235 elever. Skolan eftersträvar ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsaarbete. Skolan har utvecklat elevhälsoarbetet genom att införa systematiska elevhälsamöten mellan Lärargrupper och elevhälsoteam (EHM). Skolan har med andra ord ett EHT-team som varvar traditionell EHT-tid med förebyggande EHM-möten. Som specialpedagog kommer du vara med och driva skolutvecklingsfrågor samt ges stora möjligheter att påverka uppbyggnadsarbetet på en ny skola tillsammans med rektor. Du kommer också att jobba handledande och stödjande mot skolans pedagoger och tillsammans med berörd personal hjälpa till att hitta hållbara inkluderingsmöjligheter för alla elever.

Som specialpedagog har du, tillsammans med rektor och skolans elevhälsoteam, det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet kring skolans elever. Detta innebär att du bland annat
- genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå
- deltar i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram och att på delegation från rektor fatta beslut om åtgärdsprogram samt upprätta handlingsplan för att stödja elever
- är samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt föräldrar och andra berörda yrkesutövare
- deltar som ”spindel” vid skolans elevhälsamöten
- skriver och följer upp handlingsplaner vid elevhälsamöten
- handleder elevassistenter
- arbetar fram rutiner för digitala verktyg som stöd för lärandet för skolans elever tillsammans med skolans pedagoger och skolbiblioteksansvarige
- ger stöd vid övergångar, såväl interna som externa

Kvalifikationer:

- Specialpedagog med relevant utbildning som lärare samt specialpedagogexamen
Insikt i att dokumentation, uppföljning och utvärdering av verksamheten skapar kvalitet
- Erfarenhet av undervisning inom grundskola är meriterande
Vi vill, att du som person, har en vilja att arbeta i team och ser teamarbete som en utvecklingsmöjlighet. Vi vill att du är flexibel och har förmåga att arbeta självständigt. Du ser utvecklingsarbete som en framgångsfaktor för att kunna skapa en riktigt bra skola. Du kommunicerar, tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat för att skapa en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö.

Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. Du deltar i nätverk tillsammans med kommunens övriga specialpedagoger. Du får vara med och utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tidsbegränsat till:  Tillträde: Omgående

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-15
Referensnummer: A706610

Andra uppgifter:

Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Enligt skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Saknar du legitimation kan du endast anställas på tidsbegränsad anställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar lämnas av:

Annika Bengtsson
Rektor
Telefon: 0303-73 60 01
E-post: annika.k.bengtsson@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

Fackliga representanter nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster