Spekerödskolan söker speciallärare

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Grundsärskola. Det går ca 5.500 barn/elever inom verksamheterna.
I Sektor Utbildning ingår även Gymnasium, Vuxenutbildningen samt Kultur- och Fritid.

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.


Spekerödskolan är en skola som beräknas rymma 350 elever. Skolan arbetar efter konceptet hela barnet hela dagen. Detta innebär att skolan arbetar utifrån en samlad skoldag där hela arbetslaget tar ansvar för alla barn. Varje befattning har dock specifika uppdrag så att ansvarsfördelningen är tydlig. Vi på skolan vill möjliggöra förutsättningar för våra elever att skapa ett lärande och en måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov.

"Vi utbildar världsmedborgare"

Arbetsuppgifter:

Stenungsunds kommun söker nu en speciallärare till Spekerödskolan. Spekerödskolan är en nybyggd 1-6-skola som i dagsläget omfattar ca 235 elever. Du är en del av vårt engagerade elevhälsateam. Du har ett nära samarbete med vår specialpedagog. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att handleda lärarna i att planera, genomföra och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår lärarna med kunskap i utredningar om särskilt stöd, framtagandet av extra anpassningar och åtgärdsprogram samt i utvärderingar av dessa. Du medverkar i förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Du driver ett inkluderande förhållningssätt där eleverna så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram. Du deltar aktivt i elevhälsateamets utvecklande av hälsofrämjande insatser med målsättning att främja elevernas hälsa och måluppfyllelse.

Kvalifikationer:

Du är trygg i yrkesrollen och har god förmåga att skapa relationer med lärare, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga och kunskap att vara en pedagogisk rådgivare till lärare och vårdnadshavare med målet att anpassa lärmiljön och utveckla undervisningen så att den möter behoven hos eleverna. Du har god förmåga att samarbeta. Du kan analysera svårigheter och se möjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. Du är väl förtrogen med styrdokumenten för förskoleklass, grundskola 1 - 6 och fritidshem. Du har god kunskap om och kan handleda kring lågaffektivt bemötande. Sist men inte minst, så söker vi dig som känner stor glädje i att arbeta salutogent nära elevernas lärande och utveckling.

Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar i en nybyggd skola - där du kan vara med att påverka på riktigt

- Adekvat högskoleutbildning lärare
- Utbildning till speciallärare
- Erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde: Omgående

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Referensnummer: A706624

Andra uppgifter:

Ferietjänst 40+5 avtal

Intervjuer sker fortlöpande

Enligt skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Saknar du legitimation kan du endast anställas på tidsbegränsad anställning.


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar lämnas av:

Annika Bengtsson
Rektor
Telefon: 0303-73 60 01
E-post: annika.k.bengtsson@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

Fackliga representanter nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster