REGIONALT DATASKYDDSOMBUD (DSO)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har en miljon invånare. Verksamheten inom GR ska vara till regional nytta samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR arbetar bland annat inom områdena samhällsbyggnad och planering, utbildning, arbetsmarknad och social välfärd.

På GR arbetar du tillsammans med cirka 180 engagerade kollegor för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen.

Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.grkom.se/styrning

Arbetsuppgifter:

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. I regionen har flera kommuner gett Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner.

Som ett led i denna process söker vi nu dig som vill jobba med att utveckla denna nya funktion. Du kommer att placeras och utgå från GR men arbeta för fyra kommuner inom regionen samt kommunalförbundet GR som organisation.

Arbetet erbjuder dig en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer av verksamheter och kontaktytor.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll och rapportera till respektive kommuns ledning.

Arbetet som dataskyddsombud är en viktig funktion för kommunerna där du spelar en central roll för att stödja kommunernas efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.

Eftersom det är en ny funktion kommer det finnas stora möjligheter för dig att påverka utformningen och genomförandet av uppdraget.
I uppdraget som dataskyddsombud ingår bl a att:
• Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

• Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

• Rapportera till ledningen i respektive kommun och kommunalförbundet GR om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.

• Arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

• Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.

• Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.

• Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.

• Omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen.

• Fungera som kontaktpunkt för kommunernas invånare i frågor som rör individens rättigheter utifrån dataskyddslagstiftningen.

• Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

Kvalifikationer:

• Juridisk kandidatexamen eller likvärdig utbildning inom statsvetenskap, arkiv - och informationsvetenskap eller informationssäkerhet, alternativt kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner relevanta.

• Mycket goda kunskaper inom personuppgiftslagen och är väl insatt i den kommande dataskyddslagstiftningen.*

• Tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller på annat sätt ha arbetat inom området är meriterande.

• Erfarenhet eller kunskap om arbete i offentlig förvaltning är meriterande

• Erfarenhet av självständigt juridiskt arbete är meriterande.

Personliga egenskaper
• Du har ett eget driv och kan arbeta självständigt
• Du har en god förmåga att arbeta systematiskt och prioritera på ett effektivt sätt.
• Du kan kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt
• Du har stark integritet för att kunna verka oberoende

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Referensnummer: A740716

Upplysningar lämnas av:

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Mobiltelefon: 0706-322484
Telefon: 031-335 51 96
E-post: helena.soderback@grkom.se

Fackliga företrädare:

Anders Hemborg
Saco-representant
Telefon: 031-335 5072
E-post: anders.hemborg@grkom.se

Katarina Kjellqvist
Vision-representant
Telefon: 031-335 5002
E-post: katarina.kjellqvist@ grkom.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster