Specialpedagog

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet. Vår vision är att skapa förutsättningar att studier och arbete.

Förvaltningens uppdrag är organiserat i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Vägledningsavdelningen. Uppdraget utförs av cirka 220 medarbetare. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människors kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna Ekonomi och inköp, Staben, HR och Kansli, IT och kommunikation stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser.

Arbetsuppgifter:

Utbildningsavdelningen ansvarar för antagning till studier och för utveckling, planering, beställning och uppföljning av de utbildningar som förvaltningen upphandlar. Avdelningen är uppdelad i ett verksamhetsstöd och i två enheter. Hela uppdraget utförs av cirka 40 medarbetare. Förvaltningens uppdrag kräver stora mått av samarbete över avdelningsgränserna samt samverkan med våra upphandlade skolor, med näringsliv, offentliga verksamheter med flera. Förvaltningens utvecklingsarbete baseras på LEAN-metodiken.

Som specialpedagog blir du knuten till utbildningsenheten där du kommer arbeta i nära samarbete med den andra specialpedagogen. Specialpedagogerna ingår även i ett resursteam på förvaltningen tillsammans med kurator och studie- och yrkesvägledare. Din uppgift som specialpedagog blir att möta sökande vid ingång till studier för komvux och sfi men det kan även innefatta att möta sökande till olika arbetsmarknadsinsatser. Du kommer att genomföra specialpedagogiska utredningar för att bedöma den sökandes behov av anpassning och särskilt stöd. I tjänsten ingår även att göra pedagogiska överlämningar till specialpedagogerna på skolorna. Du kommer även att samarbeta med rektorsteamen på förvaltningen för att följa upp det specialpedagogiska arbetet och bidra till utvecklingsarbetet på skolorna.

Kvalifikationer:

För tjänsten krävs att du har lärarexamen med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Du ska även ha varit yrkesverksam i minst två år. Pedagogisk kompetens på grundläggande nivå är ett krav. Meriterande är att du har kompetens inom läs-, skriv-, samt matteinlärning.

Vi ser det även som meriterande att du har arbetat inom vuxenutbildningen.

Du har god datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. God kompetens inom likabehandlingsområdet är ett krav.

Som person har du ett uttalat serviceinriktat och professionellt bemötande med likabehandlingsperspektivet som utgångspunkt. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat och ta egna initiativ inom ramen för uppdraget. Ditt förhållningssätt utgår från individens möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Du är trygg i dig själv och har förmåga att skapa goda relationer. Du ska vara känd för att ha en särskilt god förmåga att arbeta tillsammans med andra.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-11
Referensnummer: A730484

Andra uppgifter:

För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och subventionerade motionskort.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken i annonsen.

För att höja kvalitén i vår rekryteringsprocess använder vi oss av arbetspsykologiska test.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Anita Ahlman
Enhetschef utbildningsenheten
Telefon: 031-368 31 04

Fackliga företrädare:

Anna Törnberg
Lärarförbundet/TCO
Telefon: 031-368 30 30

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster