Enhetschef Stadsmiljö

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad.

Trafikkontoret ansvarar också för stadens färdtjänstverksamhet med uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter med fokus på personer med funktionshinder, med visionen "Den goda resan för ett friare liv". Trafikkontoret har ca 400 anställda och vi driver just nu ett omfattande arbete med att utveckla vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

På vår avdelning Specialist och sakområden säkerställer vi att trafikkontoret och staden har den kompetens som krävs inom de sakområden som trafiknämnden har ansvar för. Här finns uttalade sakområdesansvar och i uppdraget ingår strategier och inriktningar, liksom planeringsunderlag, utredningar och förslag. Här samlas även stöd för att olika delar avseende sakområdena i vår huvudprocess ska kunna genomföras med avsedd kvalitet och god kundnytta.

En av avdelningens fem enheter är enheten Stadsmiljö. Enhetens uppdrag innebär att skapa och utveckla en verksamhet som tar hand om kvaliteterna i det offentliga rummet. Enheten ger stöd och tar fram riktlinjer för övriga verksamheter i frågor om gestaltning, utformning och landskap liksom trafikutformning och trafikteknik.
Sakområdeskunskap för stadsmiljöfrågorna är en efterfrågad kompetens inom andra delar av verksamheten och här är samspelet med leveransansvariga i huvudprocessen viktigt.

Som enhetschef ansvarar du tillsammans med dina medarbetare för planering, genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten.

Du har personalansvar, budgetansvar, verksamhets- och kundansvar.
Du ska utveckla arbetssätten på enheten utifrån ett tydligt kundfokus och tillsammans med andra avdelningar på kontoret.

Genom ett coachande förhållningssätt stödjer du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling och du verkar för en god arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledning liksom i förvaltningens chefsgrupp och förväntas där bidra i arbetet med kontorets strategiska frågor utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån förvaltningens bärande principer om gemensamma arbetssätt, värderingar och förhållningssätt.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag i en stad med ett mycket omfattande stadsutvecklings- och samhällsbyggnadsuppdrag!

Kvalifikationer:

Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning och erfarenhet av personalledning med verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar. Det är meriterande om du arbetat som chef inom samhällsbyggnadssektorn. Du har god erfarenhet av frågor som handlar om gestaltning av det offentliga rummet och erfarenhet av offentlig upphandling samt har arbetat med trafikplaneringsfrågor.

Du har erfarenhet av och förmåga att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Tjänsten kräver att du har kunskaper inom projektstyrning och processtyrning.
Vi söker en resultatinriktad, entusiasmerande, tydlig och lyhörd person med intresse av kommunikationsfrågor och med god förmåga att samarbeta.

Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: Dnr 0026/2017

Andra uppgifter:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare fler annonser.

Upplysningar lämnas av:

Suzanne Andersson
Avdelningschef
Telefon: 0705 - 630 430

Fackliga företrädare:

Asbjörn Hanssen
Saco
Telefon: 031-368 26 72

Susanna Sandcrona
Vision
Telefon: 031-368 23 58

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster