ENHETSCHEF INOM VÅRD OCH OMSORG

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Inom sektor socialtjänst organiseras vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och avdelning funktionshinder.

Inom avdelning vård och omsorg, verkställs insatser enligt SoL riktat till människor med behov av hjälp och stöd i hemmet, särskilda boenden samt tillfälligt behov av korttidsplats.

Arbetsuppgifter:

Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom Särskilda boenden när vår kollega går vidare till nya uppdrag i annan kommun. Som enhetschef inom vård och omsorg är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, mål och riktlinjer. I tjänsten ingår personal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar.

Stödet och insatserna utformas tillsammans med den enskilde, då vi lägger stor vikt vid delaktighet och egen påverkan. Vårt förhållningssätt präglas av en tro att alla människor har en förmåga och vilja att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Tillsammans med din chef, dina kollegor och dina medarbetare arbetar du med verksamhetsutveckling som skall göra skillnad för den enskilde.

I tjänsten ingår också ett nära samarbete med både interna och externa samverkanspartners. Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp som består av totalt tio enhetschefer där vi aktivt och gemensamt arbetar med övergripande frågor för hela verksamhetsområdet.

Din tjänst är inom vård och omsorg särskilt boende. Du ingår tillsammans med nio kollegor i verksamheten för vård och omsorg särskilt boende, hemsjukvård och kommunrehab.

Som chef i Stenungsunds kommun kommer du att erbjudas vårt chefsutvecklingsprogram, mentorskap, friskvårdsbidrag samt engagerade kollegor.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom, social omsorgsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Erfarenhet av och kunskap inom området ser vi som en självklarhet och att du är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Du skall ha lust och vilja att arbeta inom vård och omsorg, vara en engagerad och tydlig ledare som arbetar för den goda arbetsplatsen och du ska kunna se att du ingår som en del i en större helhet.

Samarbetsförmåga är en förutsättning och du behöver ha god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 100 %

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs. Erfarenhet från ledarskap inom Vård och Omsorg.
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid. 
Tillträde: Efter överenskommelse Intervjuer kommer att hållas under torsdag den 2 november.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-25
Referensnummer: A720245

Andra uppgifter:

Vi undanber oss vänligen, men bestämt, kontakt med försäljare av rekryteringstjänster, i denna annonsering.

Upplysningar lämnas av:

Susanne Albinsson
Verksamhetschef
Telefon: 0303-738380
E-post: susanne.albinsson@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster