Avdelningschef till avdelningen för Stadsmiljö

Miljöförvaltningens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete. Som myndighet arbetar vi med miljötillsyn och livsmedelskontroll för att skydda människors hälsa och miljön. Vi har också i uppdrag att leda, samordna och följa upp strategiska program och planer för hur staden ska arbeta för att nå miljömålen. Göteborg arbetar för att bli en attraktiv och hållbar stad där vi gemensamt skapar en bättre framtid för alla. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

Arbetsuppgifter:

Göteborgs Stad arbetar för att bli en hållbar stad som är attraktiv för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och näringsliv. Det är en utmaning att göra detta samtidigt som staden ska växa och näringslivet ska utvecklas. Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för den hållbara staden? Vill du också vara med och bygga en offentlig förvaltning som tar till vara de förväntningar, önskningar och individuella förutsättningar som finns hos dem vi är till för, samtidigt som det finns en aktsamhet i hur skattemedlen används? Vårt uppdrag är att skapa detta och vi söker nu en avdelningschef som vill leda avdelningen för Stadsmiljö på den resan. Vi tror att ett nyfiket och reflekterande arbetssätt, där vi lär oss av våra egna och andras framgångar och misstag, är en förutsättning för att nå dit.

Avdelningen Stadsmiljös uppdrag skapar möjligheter för både den egna förvaltningen och för hela staden att göra kloka val som bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut. Dessa underlag baseras på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av den samma.

Avdelningen är inne i ett spännande och utvecklande arbete som du kommer att leda. Tillsammans ska du och två enhetschefer leda och utveckla avdelningen och dess drygt 30 medarbetare, utifrån förvaltningens och politikens mål. Detta för att säkerställa att avdelningens verksamhet skapar nytta för dem vi är till för.

I ditt uppdrag som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att tillsammans, inom ramen för förvaltningsledningen, leda och utveckla hela förvaltningen. Du ska i ditt uppdrag verka för en sammanhållen förvaltning med samarbete över avdelningsgränserna, för att möjliggöra att förvaltningen levererar med hög kvalitet till dem vi är till för. Du företräder miljöförvaltningen och sätter in din verksamhet i ett ”hela staden”-perspektiv.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra chefer. Du har kunskap och erfarenheter från miljöområdet. Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet från offentlig verksamhet och förståelse för den politiska struktur som förvaltningen verkar i. Du har akademisk examen och erfarenhet av att arbeta med systematisk verksamhetsutveckling. Du är strategisk och öppen för nya arbetssätt där du hittar effektivare vägar framåt genom att vara uthållig i förändringsarbetet samtidigt som du leder verksamheten på ett rättssäkert sätt.

Du skapar förutsättningar för enhetscheferna och medarbetarna att utföra sina uppdrag och säkerställer att fattade beslut är väl förankrade i verksamheten. Du är i ditt uppdrag en förebild och ett föredöme genom att följa regelverk, vara opartisk och agera med god moral. Du har hög integritet och leder och utvecklar verksamheten inom ramen för vår förvaltningskultur. På resan till att bli stadens bästa arbetsplats skapar du öppenhet, delaktighet och arbetsglädje hos medarbetarna. Du ser till att kompetenser utvecklas och tas tillvara på ett effektivt sätt.

Du kommunicerar, samverkar och företräder förvaltningen på ett tydligt, engagerat och förtroendeingivande sätt, såväl internt som externt. Du etablerar, vidmakthåller och utvecklar samarbeten inom förvaltningens verksamhetsområde, både nationellt och internationellt.

Vi vill att miljöförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A738390

Andra uppgifter:

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 januari 2018. Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.

Upplysningar lämnas av:

Anna Ledin
Direktör, tf avdelningschef Stadsmiljö
Mobiltelefon: 0703-234015
Telefon: 031-368 37 01
E-post: anna.ledin@ miljo.goteborg.se

Fackliga företrädare:

Alexandra Nilsson
Vision
Telefon: 031-368 39 18

Mathilda Edlund
Saco
Telefon: 031-368 37 27

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster