Huvudarkitekt med inriktning mot teknikområdet

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT.
Utveckling, drift och support ingår som delar i många av våra tjänster. Vi är idag cirka 450 anställda. Läs mer om oss på www.goteborg.se/intraservice

Arbetsuppgifter:

IT Governance har det övergripande ansvaret att säkerställa att all IT-verksamhet i Göteborgs stad drar åt samma håll. Vi samordnar och stödjer stadens IT-verksamheter för att underlätta deras arbete. Vi arbetar med att ta fram strategier, övergripande riktlinjer och säkerställer att de efterlevs för att säkra IT-leveransen idag och i framtiden.

Vi söker nu en huvudarkitekt med inriktning mot teknikområdet med kunskaper inom arkitekturledning.

I rollen som huvudarkitekt har du en central roll i ledning och styrning av arkitekturarbetet och ditt fokus ligger på det tekniska området. Du kommer tillhöra en grupp medarbetare som arbetar med ledning och styrningsfrågor inom arkitekturområdet. Du säkerställer att arkitekturarbetet bedrivs på ett enhetligt sätt utifrån gemensamma metoder och ramverk. I samarbete med andra huvudarkitekter och IT-arkitekter planerar och koordinerar du arkitekturarbetet inom det tekniska området samt säkerställer att framtagna arkitekturprinciper och riktlinjer följs. Du ansvarar för att ta fram strategiska målbilder för arkitekturen inom det tekniska området samt förslag till arkitekturprinciper och riktlinjer. Du samverkar och har en tät dialog med övriga huvudarkitekter för att säkerställa helheten.

Rollen som huvudarkitekt innebär också att du bland annat arbetar med att:
• utveckla, kommunicera och införa metoder, ramverk, principer och riktlinjer inom området
• stödja IT-arkitekter\lösningsarkitekter i olika uppdrag och utvecklingsprojekt
• analysera och driva utveckling inom ditt område samt
• stötta i upphandlingar med arkitekturkompetens

Kvalifikationer:

Du har en högskoleutbildning inom IT-området samt minst 5 års relevant yrkeserfarenhet. Du har tidigare arbetat i en större organisation och har erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete inom arkitekturområdet. Erfarenhet av arbete i organisation liknande vår är meriterande. Det är också meriterande om du arbetat i ledande befattningar där teknikområdet stått i fokus. Du har god kännedom om olika typer av modeller, metoder och ramverk.

Som person är du driven och nyfiken med en strävan att ständigt utveckla dina kunskaper och skapa nya relationer. Du är bra på att samarbeta och har ett coachande förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och kan sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter samtidigt som du gillar att arbeta framåtblickande och visionärt. För att lyckas i rollen behöver du också ha förmåga att driva och leda förändring utifrån såväl ett helhetsperspektiv som ett ”utifrån- och in” perspektiv.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-14
Referensnummer: A711306

Andra uppgifter:

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Max Sandberg
Tf CIO/Verksamhetschef IT Governance
Mobiltelefon: 070-492 79 27

Fackliga företrädare:

Anki Holmin- Olsson
Vision
Telefon: 031-367 8219

Katrin Pålsson
Saco
Telefon: 031-367 81 65

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster