Förskolechef


Vi söker dig som vill arbeta som förskolechef i Gråbo. I Gråbo finns idag sex förskolor, Olstorp, Rösekullen, Ljungvik, Parasollen, Fågelkärr och Bäckamaden. Tillsammans i verksamheten är det ca 350 barn och 80 pedagoger. Tre förskolechefer bildar ett ledningsteam med gemensamt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån enhetens vision. Respektive förskolechef ansvarar för barn och personal på sin förskoleenhet.
Arbetsuppgifter:

Som förskolechef har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar. Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i sektorns gemensamma ledningsgrupp under ledning av verksamhetschefer för förskola och grundskola. Dessa ledningsgrupper behandlar det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom deltar du i den områdesgrupp som arbetar för gemensamma frågor i Gråbo.
Utvecklingen av Gråbo förskolor skapas i möten av olika slag där vi alla är lika beroende av varandra för att lyckas. Hela systemet är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för möten där utveckling sker, system och arbete behöver gå hand i hand. Vi ger möjligheter för individers lärande i samspel med varandra, miljön, material, styrdokument och aktuell forskning. De vuxnas lärande, utveckling och reflektion är avgörande för att Gråbo förskolors bärande idé om det goda lärandet ska kunna uppnås.
Rollen som pedagogisk ledare för barn eller pedagoger handlar till stor del om att synliggöra och leda lärprocesser. Genom att rama in och sätta ord på det som uppstår i olika möten skapas förståelse och lärande. Ett grundläggande ställningstagande är att olikheter berikar och att vi inte måste tycka likadant. Däremot tror vi att en samstämmighet kring den bärande idén, uppdraget och hur vi förhåller oss till det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till Gråbo förskolors förbättringskapacitet.

Kvalifikationer:

Vi söker en förskolechef med vilja och hög ambition att leda pedagoger och utveckla Gråbo förskolor enligt det systematiska kvalitetsarbetet. Du bör ha en pedagogisk bakgrund och gärna erfarenhet av ledarskap.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2017-12-01

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-27
Referensnummer: A715799

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision – att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar drygt
2 800 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Kommunens eftersträvar att medarbetare ska ha en arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. - Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Ann Blom
verksamhetschef
Telefon: 0302-521036
E-post: ann.blom@lerum.se

Karin Persson
verksamhetschef
Telefon: 0302-521037
E-post: karin.persson@lerum.se

Fackliga företrädare:

Mattias Johansson
Ordförande kommunal
Telefon: 0302-521468
E-post: mattias.johansson@ lerum.se

Tommy Karlsson
Lärarförbundet
Telefon: 0302-71193
E-post: tommy.karlsson2@lerum.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster