2 studentmedarbetare till Grundsärskolans resursteam

Publiceringsdatum: 2017-09-01

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 900 elever. Tillsammans med 5 200 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Grundskoleförvaltningen är organiserad i sex geografiska utbildningsområden och ett med övergripande ansvar för Malmö stads riktade insatser för elever med behov av särskilt stöd, avdelning Samordning och stöd. I den avdelningen ingår Grundsärskolans resursteam som bland annat har ett övergripande samordningsansvar för insatsen korttidstillsyn enligt LSS 9§7 inom Grundskoleförvaltningen. I teamet ingår psykologer, specialpedagoger, läkare, kurator, logoped samt administratör.

Arbetsuppgifter

Som studentmedarbetare i Malmö stad erbjuds du en möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Arbetstiden kan motsvara 10-15 timmar i veckan. Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som studerar på Malmö högskola eller Lunds universitet. Du ska ha läst minst 60 hp och fortfarande studera under hela uppdragsperioden.

Bakgrund: delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bidra till ett samhälle där alla kan delta, oavsett förutsättningar.

Vi söker två studentmedarbetare som ska jobba med att kartlägga förutsättningar för ungdomars delaktighet och inflytande inom insatsen korttidstillsyn LSS 9§7, utifrån effektmål för LSS-verksamheter genom intervjuer och fokusgrupper. Hur ser ungdomar inom korttidstillsynen på sina förutsättningar för självbestämmande och delaktighet? Ges ungdomarna likvärdig tillgång till kognitivt och kommunikativt stöd för självbestämmande? Kartläggningen ska ligga till grund för operativa mål med konkreta åtgärder och aktiviteter för att främja ungdomars delaktighet och inflytande inom insatsen korttidstillsyn. Uppdraget sker i samråd med förvaltningens LSS-samordnare.

Kvalifikationer

Du som söker studerar på universitet eller högskola och vill samtidigt ha ett kvalificerat arbete parallellt med, och kopplat till, dina heltidsstudier. Vi söker dig som studerar inom socialt arbete, social omsorg eller samhälle/beteendevetenskap. Meriterande är om du har läst om mänskliga rättigheter, demokratiprocesser, barnkonventionen, barnperspektiv eller handikappvetenskap. Som person har du en god förmåga att samarbeta, arbeta flexibelt och självständigt och har lätt att utrycka dig i tal och skrift. Uppdraget kräver flexibilitet, lyhördhet och goda kunskaper i att samverka med andra.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Timavlönad

Tillträde: Uppdraget omfattar ca 140 timmar under 12 veckor. Som studentmedarbetare arbetar du 10 -15 timmar i veckan dagtid. Tillträde171002 eller enligt överenskommelse

Antal platser: 2

Ansökan

Ansök senast: 2017-09-15

Referensnummer: 171-17-0658

Kontaktpersoner

  • Cecilia Holmkvist
  • Enhetschef
  • 0734-33 16 14

Fackliga företrädare

  • SSR, Lina Svärd
  • 0733-14 76 01

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.