Stödpedagog/ stödassistent

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 26000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Under ett år möter Individ- och familjeomsorgen (IFO) många av Stenungsunds kommuninvånare. Det kan handla om stöd för föräldrar, barn och unga eller människors behov av tillfälligt ekonomiskt stöd. Andra gånger handlar det om stödinsatser för att komma ur ett missbruk eller att leva med en psykisk sjukdom. Funktionshindrade personer och deras familjer kan även erbjudas olika stödinsatser.

Avdelning funktionshinder består av verksamheter som regleras av LSS-lagen; gruppbostäder/servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsboende, personlig assistans och olika avlastningsformer för funktionshindrade, men också av verkställighet av SoL- insatser inom socialpsykiatrin som boendestöd, boende och daglig sysselsättning.

Arbetsuppgifter:

Till ett av vårt LSS-boenden, Kajutan, söker vi två Stödpedagog/stödassistent till två föräldravikariat.

Enheten är ett boenden med särskild service enligt LSS för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Det bor 6 personer på boendet.

Vårt synsätt i arbetet präglas av vår tro att alla människor har en egen förmåga och vilja att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Därför skall vårt stöd och våra insatser utformas och anpassas individuellt och formuleras i en genomförandeplan som blir personens egen plan.

Arbetsuppgifter innebär bland annat:
- att vara en kreativ medarbetare som arbetar för våra gemensamma mål
- att ha en god etik och värdigt bemötande
- att ge stöd utifrån individuella behov
- att vara kontaktperson till brukare på boendet
- att delta och ta ansvar för verksamhetens utvecklingsarbete
- att dokumentera enligt gällande lagstiftningar.

Kvalifikationer:

Som stödpedagog behöver du ha eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinder om minst 200 YH-poäng, eller högskolekurser socialt arbete/boendepedagog/aktiveringspedagog/pedagogisk vägledare inom funktionshinder, 60p.

Som Stödassistent behöver du ha omvårdnadsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet.

Du skall ha kunskap, intresse och förståelse för människor med funktionsnedsättning. Vi söker dig som är en trygg, stabil och flexibel person, med förmåga att se möjligheter. God samarbetsförmåga är nödvändigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 2

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs. - av arbete med personer med olika funktionsvariationer är ett krav.
- av arbete på gruppbostad/servicebostad enligt LSS och av dokumentation enligt LSS, är meriterande.
Omfattning: Deltid. 83-90%
Arbetstid: Schema
Tillträde: 2017-12-20. Anställning och rekrytering sker löpande
Tidsbegränsat till:  En tjänst är from 180115-181231 på 90% En tjänst är tillsättning snarast tom 180930 på 83%
Schema: Dag/kväll/varannan helg enl schema

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-19
Referensnummer: A735488

Andra uppgifter:

Vi undanber oss vänligen, men bestämt, kontakt med försäljare av rekryteringstjänster, i denna annonsering.

Upplysningar lämnas av:

Ulrika Olsson
Enhetschef
Telefon: 0303- 73 26 07

Facklig företrädare nås via kommunens växel 0303-73 00 00

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster