Enhetschef Social utveckling

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

Arbetsuppgifter:

Social utveckling är ett av fem verksamhetsområden inom Social resursförvaltning. Social utveckling bedriver ett systematiskt förändringsarbete inom områdena; drogförebyggande arbete, våld i närarelationer, våldsbejakande extremism, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, gängkriminalitet, stöd till socialtjänsten (introduktionsutbildning och BBIC), samverkan med civilsamhället och sexuell och reproduktiv hälsa. Social utveckling har starka kopplingar till utvecklingen av Jämlikt Göteborg, stadens långsiktiga satsning för att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Flera strukturella förutsättningar och stödfunktioner ryms inom verksamhetsområdet.

Social utveckling bedriver ett kunskapsbaserat och mobiliserande arbete för ett socialt hållbart Göteborg. Vi arbetar bland annat med kompetens- och processtöd, metodutveckling, strategiska uppdrag och samordningsuppdrag. Våra metoder baseras på forskning och beprövad praktik.

Social utvecklings huvudprocesser är:
• Ta fram, värdera, synliggöra, producera och förmedla aktuell kunskap
• Kompetens- och metodutveckling
• Ta fram strategier, program och planer
• Samordna insatser som är övergripande för hela staden

Ytterst stödjer Social utveckling stadens utveckling av arbetsmetoder och perspektiv som bidrar till en långsiktigt hållbar social utveckling. Utgångspunkten för områdets mål och uppdrag fastställs av förvaltningens reglemente, Kommunfullmäktiges budget, Social resursnämnds mål och inriktningsbeslut och våra årliga verksamhetsplaner. För mer information se www.socialutveckling.goteborg.se

Verksamhetsområdet leds av fyra enhetschefer. Vi söker nu en enhetschef för våra uppdrag kring SRHR, stöd till civilsamhället, ansvaret för fördelning av föreningsbidrag samt EU samordning.

För att vara framgångsrik i ditt arbete behöver du vara driftig, konstruktiv, kommunikativ, engagerande, utåtriktad och lyhörd. Du behöver samtidigt vara saklig, tydlig och uppvisa konkreta resultat av enhetens mål- och utvecklingsarbete. För att kunna vara ett stöd i verksamhetens utveckling behövs viss kunskap om enhetens arbetsområden. Det underlättar om du har ett befintligt nätverk inom offentlig sektor och inom civilsamhället på strategisk nivå.

Kvalifikationer:

Vi söker en erfaren ledare.
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet och som med goda resultat lett innovations- förändrings- och eller kvalificerat utvecklingsarbete. Vi söker dig som ser potentialen i att leda och utvecklas tillsammans med kvalificerade medarbetare.
Vi söker en kollega till vår ledningsgrupp som vill bidra till att skapa nya värden genom gemensamt lärande. Vi söker dig som med samhällsanalytisk förmåga är villig att vara en del av områdets utveckling.
Vi ställer krav på kunskaper om mänskliga rättigheter och normkritiskt förhållningssätt, kunskap om intersektionalism är meriterande.

Du har
• Bekräftat goda ledaregenskaper
• Erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling
• Kunskap om och erfarenhet av förändringsarbete
• Bred kunskap om samhällsutveckling
• God kännedom om kommunens organisation
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, verksamhetsuppföljning och budgetansvar
• Relevant akademisk examen inom socialt arbete

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: A699208

Upplysningar lämnas av:

Lotta Lidén Lundgren
Verksamhetschef
Telefon: 031-367 94 54

Fackliga företrädare:

Christina Matsdotter
Saco
Telefon: 031-367 94 60

Ann-Charlotte Hellsing
Vision
Telefon: 031-367 98 35

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster