Socialsekreterare

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Sektor Socialtjänst verksamhet arbetar för att ge stöd åt de kommuninvånare som behöver insatser av olika slag i sin livssituation. Det kan handla om stöd till försörjning, stöd för att komma från riskbruk/missbruk eller bevilja stöd till familjer, äldre och till personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten arbetar även med insatser till barn och unga som lever i utsatta situationer och miljöer, stöd till sysselsättning och stöd i vardagslivet till människor med olika funktionsnedsättningar. Sektor Socialtjänst arbeta med myndighetutövning och/eller verkställighet utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hälso-sjukvårdslagen (HSL).

Vi erbjuder dig:
- ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag
- en enhet att trivas på med ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd
- möjlighet till mentorskap
- välarbetat introduktionsprogram
- årsarbetstid
- möjlighet att arbeta hemifrån
- kompetensutveckling utifrån behov och erfarenhet
- metodhandledning i såväl grupp som individuellt
- nära arbetsledning och stöd av arbetsledare
- utbildningen Yrkesresan erbjuds till de som har ett års erfarenhet av arbetet

Arbetsplatsen ligger centralt i Stenungsund med närhet till tåg- och busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet att ta ett dopp i havet!

Arbetsuppgifter:

Vuxenenheten i Stenungsund arbetar med myndighetsutövning avseende vuxna från 18 år, som har problem med missbruk/beroende och samsjuklighet. Inom enheten har vi en öppenvårdsmottagning som ska arbeta med psykosocialt behandlingsarbete för vuxna från 18 år. Vi arbetar i nära samverkan med andra vårdgivare och internt inom kommunen. Arbetsgruppen består idag av en enhetschef, en arbetsledare, fyra socionomer och två kuratorer. Då en medarbetare nu slutar hos oss och vi har en föräldraledig medarbetare behöver vi nu rekrytera till vår arbetsgrupp.

Grunduppdraget består i att utreda, bedöma vårdbehov samt följa upp insatser för målgruppen. Vi arbetar med myndighetsutövning enligt SoL och LVM. Målet är att erbjuda bästa möjliga stöd och att hitta rätt insats i rätt tid för dem vi möter. Vårt arbete utgår från de nationella riktlinjerna och vi följer noggrant forskning och nya rön inom området. Vi är också med i ett forskningsprojekt, ASI Ubåt, som syftar till att utvärdera och följa upp resultat av de insatser som erbjuds.

Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i en engagerad arbetsgrupp med lång erfarenhet och kompetens inom området. Vi är en arbetsgrupp som vill utvecklas, som ställer upp för varandra och som eftersträvar rättssäkerhet och likvärdig bedömning för alla som söker vår hjälp. Vi erbjuder processhandledning externt samt ser vikten av att erbjuda kompetensutveckling för att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför.

Ditt arbete som socialsekreterare kommer att innebära myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta självständigt med att möta människor i olika livssituationer genom att stödja och skapa möjligheter till varje enskild individ.
Gemensamma teamträffar och handledning kommer att finnas som ett komplement i ditt arbete.

Inom socialtjänstens område förekommer många beslut som bygger på olika lagar och paragrafer. Sociala myndighetsnämnden fattar beslut med ditt underlag och därför är det viktigt att ha en kvalitetsmedveten skrivprocess som är tydlig med respekt för individens integritet.

Kvalifikationer:


Vi söker dig som har arbetat med socialt arbete några år och som har intresse för att arbeta med människor som har beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Adekvat vidareutbildning inom området är meriterande.

Du är flexibel, stresstålig och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kräver samverkan, både internt och externt, varför du behöver ha tilltro och respekt för andras kompetens i syfte att stärka den enskildes möjligheter att komma vidare. Ditt bemötande kännetecknas av tydlighet och servicekänsla, samt att respektfullt ge den enskilde ansvar för sitt eget liv och sin situation. Du ska kunna se helheten och göra bedömningar som är välgrundade. Som kollega är du medveten om att du är en del av den pyskosociala arbetsmiljön och bidrar till att skapa ett trivsamt klimat. Du ska hålla dig uppdaterad med aktuell lagstiftning, forskning samt aktivt söka information som är av betydelse för arbetet. Du bör ha intresse för metodutveckling.

God datorvana och erfarenhet av handläggning i Procapita är en fördel. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs. Socionomutbildning. Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning är ett krav. Adekvat vidareutbildning för arbetet med målgruppen, t ex MI, ASI är meriterande
- är ansvartagande och verkar för att de sökande får ett professionellt och rättssäkert mottagande
- har kännedom/erfarenhet av systemteoretisk synsätt samt god förmåga att strukturera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter
- bidrar i metod- och verksamhetsutveckling och gillar att följa upp dina och verksamhetens mål.
Omfattning: Heltid. 
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2018-08-31

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-23
Referensnummer: A718341

Andra uppgifter:

NÅGRA SKÄL TILL ATT JOBBA INOM STENUNGSUNDS KOMMUN:

* Vi är en stor och trygg arbetsgivare som månar om personalen.
* Vi vill gärna att våra medarbetare utvecklas och gör karriär inom organisationen.
* Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande därför erbjuder vi friskvårdsbidrag.
*Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Susanne Brånalt
Enhetschef
E-post: susanne.branalt@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster