Verksamhetscontroller till sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.


Arbetsuppgifter:

Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH, ger omsorg, stöd och service till personer vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Sektorn är indelad i två områden som ansvarar för handläggning och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, LVU, LVM och LSS samt erbjuder en egna utförarverksamheter inom öppenvård, boenden, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. IFO-FH har 25 chefer, drygt 600 medarbetare och en budget på 550 mkr. En stor del av sektorns kostnader är kopplade till köp av vård, boendeplatser och personlig assistans. Inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i SDF Majorna-Linné pågår ett förändringsarbete och söker nu en verksamhetscontroller som vill vara en del av detta.

Som verksamhetscontroller inom Sektor IFO-FH har du ett mångsidigt och kvalificerat arbete. Du kommer att verka på uppdrag av sektorchefen och driva utvecklingsfrågor i nära samarbete med områdeschefer och enhetschefer. Ditt arbete innehåller fasta processinriktade ansvarsområden men också projekt och fördjupningar inom olika områden och frågeställningar. Din tjänst är direkt underställd sektorchef och du medverkar kontinuerligt i sektorns ledningsgrupp.

Som verksamhetscontroller har du nära samarbete med sektorns verksamhetsutvecklare. Du kommer även ha ett nära samarbete med avtalscontroller inom Bistånd och service. Som verksamhetscontroller kommer du att ha en samordnande funktion mellan sektorledning och områdesledning för att kvalitetssäkra processen för direktupphandling av köp av vårdinsatser.

Som verksamhetscontroller kommer du att bidra till utvecklingen av sektorn genom att:

• Identifiera och driva förbättringsarbete kopplat till verksamhetsprocesser, budget och uppföljning och ansvara för övergripande verksamhetsrapportering. Ditt fokus kommer att ligga på kopplingen mellan verksamhet och ekonomi.
• I samråd med sektorchef och områdeschefer ta fram underlag för analys av verksamhetens effektivitet och kvalitet.
• Stödja och utveckla optimala arbetsformer mellan enheter, områden och sektorer
• Driva utvecklingsfrågor i nära samverkan med stödfunktioner inom ekonomi, HR, utvecklingsavdelning och förvaltningskontroller
• Medverka i stadens uppdrag och nätverk för IFO-funktionshinder
• Noga följa utvecklingen av köpt vård och boende, förbättra processer inom upphandling och avtal och stödja chefer och medarbetare i beställarrollen.

Kvalifikationer:

För att lyckas i ditt uppdrag krävs en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver ha erfarenhet av att tränga in och värdera nyckeltal och ekonomiska sammanställningar. Till dina personliga egenskaper hör lyhördhet och servicekänsla, men också en förmåga att självständigt initiera och driva förbättringsarbete. En god pedagogisk förmåga kommer att underlätta för dig att skapa förståelse kring ekonomiska samband.

Du har högskoleutbildning inom ekonomi, offentlig förvaltning, socialt arbete eller beteendevetenskap. Du har erfarenhet från politiskt styrd verksamhet. Det är en fördel om du har verksamhetskunskap och grundläggande kännedom om de lagar som styr verksamheten. Din förmåga att sätta dig in i verksamhetens villkor och premisser är av avgörande betydelse för hur du kommer att lyckas.

Hoppas vi har fångat ditt intresse - välkommen med din ansökan!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överesnkommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-15
Referensnummer: A708247

Andra uppgifter:

Vi har i denna rekrytering redan övervägt våra rekryteringsvägar och undanber oss därför kontakt från rekryterings/bemanningsföretag.

Upplysningar lämnas av:

Jan Holmlund
Sektorchef
Telefon: 031-365 9076

Fackliga företrädare:

Marie-Louise Reinhold
Vision
Mobiltelefon: 070-211 75 19

Pia Björking Petersson
Akademikerförbundet SSR
Mobiltelefon: 031-367 98 34

Gunnar Sasse
JUSEK
Telefon: 031-368 57 52

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster