Socialsekreterare/ Familjebehandlare - Våld i nära relationer

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter och är organiserad i verksamhetsområden utifrån barn och unga, familjerätt, ekonomiskt bistånd, vuxen, ensamkommande barn samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Till detta kommer även en administrativ stab.

Nu söker vi dig som vill arbeta som socialsekreterare/familjebehandlare och göra skillnad för de vuxna, barn och familjer som vi möter inom Enheten för Öppenvård.
Enheten tillhör Verksamhetsområde Barn och familj, som består av ytterligare tre enheter; Mottagning och Utredning av barn och unga, Familjerätt och övrigt familjestöd samt Familjehem och Kontaktstöd. Totalt består verksamhetsområdet av ca 90 medarbetare.
På enheten för Öppenvård arbetar idag 27 Familjebehandlare.

Vi har ett systemiskt arbetssätt och ett starkt barn- och brukarperspektiv. Inom Öppenvården implementerar vi Signs of Safety och vi arbetar med en bredd av metoder så som Nätverksarbete, Marte Meo, Parenting young children, Tejping, Funktionell familjeterapi, De otroliga åren, Trappan-samtal mm.
Arbetsuppgifter:

Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla arbetet med våld i nära relationer. Teamet som arbetar med just dessa frågor består av sex medarbetare. Vårt uppdrag handlar om att ge stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och män. Det handlar också om att stödja de som utsätter sin partner för våld att kunna hitta alternativ till våldet och att ge redskap att sluta med våldet. Du kommer att arbeta med föräldrastöd till våldsutsatta samt med enskilt krisstöd till barn bl.a. enligt den s.k. ”Trappanmodellen”. I arbetet kan också ingå också att leda gruppverksamhet för kvinnor och barn som har upplevt våld samt att utbilda övrig personal inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen om våld i nära relationer.

Utöver arbetsuppgifterna i våldsteamet kommer du i din roll som socialsekreterare/familjebehandlare även att arbeta med behandlande insatser i familjer som har barn i åldrarna 0-20 år. Insatserna kan variera i längd och omfattning från att t.ex. hålla ett antal råd- och stödsamtal till föräldrar, till att ge mer intensiva insatser i hemmet hos familjer med stora hjälpbehov. Du ger råd, bedriver kris- och stödsamtal och hjälper föräldrarna att återskapa ett förtroendefullt föräldraskap till sina barn.

I de fall stödet till kvinnorna och männen skall vara biståndsbedömt utifrån socialtjänstlagen ansvarar du och dina kollegor för utredningsarbetet själva. De behov som barnen vi möter har, utreds däremot av en socialsekreterare på Enheten för utredning av barn och unga, en enhet vi bedriver ett nära samarbete med.

En självklar del i ditt arbete är att samverka med alla avdelningar och verksamheter inom socialtjänsten samt med övriga myndigheter som är viktiga för den enskilde eller för familjen.

Visst arbete kan komma att förläggas till kvällstid.

Kvalifikationer:

Du är socionom och har vidareutbildning i arbetet kring våld i nära relationer. Du skall ha erfarenhet av att leda stödsamtal med barn och familjer som befinner sig i kris och/eller behandling. Det är en merit om du även har vidareutbildning i att hålla barnsamtal eller att leda stödgruppsverksamhet.

Tidigare erfarenhet av arbete med hedersrelaterat våld är meriterande.

Då det befintliga våldsteamet har utbildningar som ATV-modellen (Alternativ Till Våld), Project Support, Trappanutbildning, Tejping, Circle of security, och MPV (Möta pappor med våldsproblematik) ser vi att det är meriterande om du har erfarenhet av dessa eller liknande utbildningar.

Arbetet ställer krav på att du är trygg som person, har en god självinsikt och äger en stor portion ödmjukhet. Utöver det vill vi att du är prestigelös, kan arbeta självständigt och professionellt i samverkan samt att du har ett barnperspektiv i ditt arbete.

Körkort är ett krav.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A742346

Andra uppgifter:

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-10 10 29.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Johan Magnusson
Enhetschef
Mobiltelefon: 0703 – 53 07 26

Fackliga företrädare:

Maka Achalbedachvili
Facklig företrädare för Vision
Telefon: 0768-76 39 13

Åsa Kramér
SACO (åter från sem 19 mars)
Telefon: 031-3151436
E-post: asa.kramer@molndal.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster