Enhetschef Strategiska avdelningen

Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 300 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Arbetsuppgifter:

Stadsbyggnadskontoret är delaktig i flera av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt som till exempel Västlänken, Karlavagnstornet och BoStad2021. Vi erbjuder ett inspirerande och utmanande klimat där kunskapsspridning värderas högt. Genom alla medarbetares ansvarstagande håller vi fokus på leverans så att vi kan uppfylla vår vision: att leda ett stadsbyggande i världsklass så att människor kan förverkliga sina drömmar. Här fokuserar vi på livsmiljö, stadskvalitet och en klimatsmart stad. Vill du vara med och forma framtidens Göteborg i rollen som enhetschef på strategiska avdelningen?

Strategiska avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och kontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program, översiktliga planer och strategier och verktyg för hållbar stadsutveckling. Avdelningen ansvarar för kontorets hantering av remisser och motioner och är en resurs när det gäller omvärldsbevakning i projekt och nätverk inom staden, externt och i internationella frågor. Avdelningen deltar också i processer och projekt som drivs av andra förvaltningar i staden eller av andra myndigheter och organisationer, som har koppling till den fysiska planeringen.

Vi genomför en organisationsförändring på avdelningen där vi skapar ytterligare en enhet där arbetet med översiktsplanering kommer samlas. Enheten ansvarar för att ta fram förslag till översiktsplan, inklusive fördjupningar och tematiska tillägg. I samband med det söker vi nu en lyhörd och samtidigt tydlig enhetschef som kommer ha framdriftsansvar för översiktsplaneprojekten. Som enhetschef kommer du ha personal-, verksamhet- och budgetansvar och vara närmsta chef för ca 8-10 översiktsplanerare, samhällsplanerare och arkitekter. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i din enhet och medverka till att avdelningen som helhet når målen. Du kommer också i viss mån driva egna uppdrag. Du ingår i avdelningsledningen och är en viktig del i utvecklings- och planeringsarbetet på avdelningen.

Kvalifikationer:

Du är en strategisk, tydlig och utvecklingsorienterad ledare som drivs av att arbeta strategiskt med komplicerade frågor och sammanhang. Du har vana av att driva arbete i projektform och förmåga att med ett helhetsperspektiv se till avdelningens samlade nytta. Rollen kräver att du har god förmåga att stödja andra i deras dagliga arbete så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession och att du är bra på att ge konstruktiv feedback. Genom ett coachande förhållningssätt leder och inspirerar du din enhet att bidra till en god stadsutveckling. Du är modig samt mål- och resultatinriktad.

Du har gedigen erfarenhet av arbete inom stadsplanering och har hög kompetens inom området. Du har erfarenhet av att arbetsleda strategiska planeringsfrågor och har goda kunskaper i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Erfarenhet av arbete med stadsbyggnadsprocesser i en politiskt styrd verksamhet är önskvärd.

Du som söker har akademisk utbildning inom samhällsplanering, arkitektur eller liknande.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-15
Referensnummer: A687949

Andra uppgifter:

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Upplysningar lämnas av:

Katja Ketola
Avdelningschef, Strategiska avdelningen
Telefon: 076-116 39 12

Fackliga företrädare:

Kristin Magnusson
Saco
Telefon: 031-368 17 05

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster