Fritidspedagog/ lärare mot fritidshem, Eklandaskolan

Mölndals stad är under stark tillväxt med 60 000 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen. Mölndal är en stad med dynamiskt näringsliv, intressant historia och naturskön miljö. Inom stadens många olika ansvarsområden arbetar drygt 4 900 personer. Vårt övergripande gemensamma mål är att ge service av hög kvalitet.

Eklandaskolan är en F - 6 skola och har ca 650 elever. Skolan har fem stycken fritidshem varav ett är ett utefritids som bedriver majoriteten av sin fritidsverksamhet i skogen.

Skolan har en skapande inriktning. Vår tanke är att genom de estetiska lärprocesserna tillgodose varje individs sätt att lära sig. Vår vardag ska innehålla skapande upplevelser för alla.

Skolans ledning består av en rektor samt två biträdande rektorer där den ena ansvarar för grundskolan och den andra för fritidshem och förskoleklass. På detta sätt får vi ett närvarande och operativt ledarskap vilket i sin tur leder till stort medinflytande och korta beslutsvägar. Allt för att tillsammans skapa en verksamhet anpassad till elevens behov.

Mer information finner du på vår hemsida.

Arbetsuppgifter:

Som fritidspedagog på Eklandaskolan arbetar du med att ge alla elever en meningsfull fritid. Detta genom att dagligen erbjuda en blandning av aktiviteter såsom skapande, rörelse och utomhusaktiviteter i den närliggande skogen. Under skoldagen samverkar du i klass tillsammans med lärare. Läraren bestämmer där vilka mål eleverna arbetar mot och din uppgift är att vara delaktig i planeringen och genomförandet av hur eleverna ska nå dessa mål. Det kan t ex vara i form av arbete med en halvklass eller tillsammans i helgrupp.

Kvalifikationer:

Vi söker en utbildad fritidspedagog som tycker om att arbeta tillsammans i arbetslag med andra fritidspedagoger, lärare och elevassistenter. Du har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och föräldrar och du tycker om att ta egna initiativ. Du är positiv och drivande och har en klar bild av hur du vill arbeta för att skapa en bra verksamhet för att nå fritidshemmets mål.

Kunskaper inom IKT är värdefulla då det är ett verktyg vi använder vid såväl planering, utvärdering och dokumentation samt i verksamheten med barnen.

Observera att intervjuer kan ske innan ansökningstiden har gått ut.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-27
Referensnummer: A627794

Andra uppgifter:

Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk för omplacering av personal.

Upplysningar lämnas av:

Ulrika Reistad
Biträdande Rektor
Mobiltelefon: 0720-149181
E-post: ulrika.reistad@molndal.se

Fackliga företrädare:

Lärarnas riksförbund, Annika Håkansson
Telefon: 031-273701

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster