Näringslivschef

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Läs mer på molndal.se

Arbetsuppgifter:

Mölndal har ett starkt näringsliv med drygt 6 600 företag i cirka 500 branscher vilket gör oss till en av Sveriges främsta näringslivskommuner. I rollen som Näringslivschef bidrar du till att ytterligare stärka och utveckla attraktionskraften för Mölndal genom att bygga strategiska allianser och samverka i nätverk. I uppdraget ingår att skapa och utveckla arenor för en bred och långsiktig dialog med näringslivet, utöver de befintliga branschspecifika arenor som redan finns etablerade. Det ska vara enkelt att vara företagare, Mölndals stad ska vara en samarbetspartner för näringslivet, inte en motpart. Mölndals stad arbetar aktivt med att skapa en god tillgänglighet, service och ett gott bemötande gentemot stadens näringsliv med målet att nå Bästa möjliga Mölndal, varje dag.

Viktiga samarbetspartners är våra grannkommuner i Göteborgsregionen, Business Region Göteborg, Göteborg & Co, Västsvenska Handelskammaren och Reväst. Mölndals stad är delägare i Sahlgrenska Science Park och medverkar aktivt till att skapa och stärka förutsättningar för Life Science-sektorn.

Genom att omsätta det politiska Näringslivsutskottets näringslivsprogram i handling stärker vi näringslivsperspektivet i samhällsbygget. Vi arbetar långsiktigt och fokuserat med att integrera våra nyanlända kommunmedborgare varför arbete med arbetsmarknadsfrågor i nära samarbete med bland annat social- och arbetsmarknadsförvaltningen är viktigt.

En av flera framgångsnycklar i arbetet med att bygga ett socialt hållbart och jämställt samhälle är ett konstruktivt samarbete mellan näringsliv och skol- och utbildningsförvaltningarna. På motsvarande sätt behöver vi stärka samarbetet med fler funktioner i kommunen. Här fyller näringslivschefen en viktig roll för att underlätta samarbete och skapa kontakter.

Mölndal har ett strategiskt och fördelaktigt läge i storstadsregionen Göteborg för affärsresande och andra besökare. Men, vi saknar idag en strategi och plan för utveckling av besöksnäring och handel. Vi behöver också ta oss an uppdraget att på sikt bygga ett platsvarumärke, ett arbete som förutsätter stor delaktighet från näringslivsenheten.

Kvalifikationer:

För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är kreativ, idérik och initiativtagande men samtidigt strukturerad och metodisk. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bidra till vårt strategiska och långsiktiga utvecklingsarbete.

För stunden är näringslivsenheten liten, så även om den långsiktiga ambitionen är att tillföra fler kompetenser så måste du också vara beredd att kavla upp ärmarna och jobba operativt.

Du har relevant högskoleutbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet från både politiskt styrd verksamhet och det privata näringslivet. Arbetet kräver hög energi, affärsmannaskap liksom entreprenörsanda och drivkraft. Kunskap om näringslivsstrukturen i regionen är en stor fördel liksom förståelse för etableringsfrågor och samhällsbyggnadsprocesserna i stort.

Du rapporterar till biträdande stadsdirektör, tillika chef stadsledningsförvaltningen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I vissa frågor rapporterar du direkt till stadsdirektören och stadsdirektörens ledningsgrupp.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A742531

Andra uppgifter:

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-10 10 29.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Anna Åkesson
MAQUIRE
Mobiltelefon: 076-338 87 96

Åse Torbjär Granath
MAQUIRE
Mobiltelefon: 076-3388797

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster