Grundskollärare (2 st) SVA/ SO/ ENG/ MA Center för Språkintroduktion, Lundby

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Arbetsuppgifter:

Center för Språkintroduktion, Lundby är en spännande arbetsplats. Vi har elever från hela världen, med olika språk och med mycket skiftande bakgrund. Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för de elever som varit kort tid i Sverige och därför inte hunnit lära sig så mycket svenska att de kan läsa ett nationellt gymnasieprogram. Vi erbjuder en introduktion på 1-3 år innan eleven går vidare till studier på annan skola. För många elever är skolan ett av de första mötena med det svenska samhället och den blir därmed ett mycket viktigt inslag i deras vardag. Eleverna har undervisning i svenska som andraspråk men även en rad andra ämnen. I vissa ämnen har eleverna möjlighet att läsa mot betyg.

Vi söker nu två stycken lärare att utöka vårt trevliga kollegium med. Svenska som andra språk i kombination med något av ämnena SO, Engelska eller Matematik. Vi kan även tänka oss andra kombinationer.

Din huvuduppgift blir att undervisa nyanlända elever.

Du kommer att delta aktivt i utvecklingen av elevernas utbildning där integration också ingår som en naturlig del av undervisningen. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Utgångspunkten är en undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Vi arbetar i arbetslag där lärarna tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vi coachar och stöttar varandra för att utbildningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är behörig grundskollärare. Erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och/eller Svenska som andraspråk ses som meriterande.

Dina ämneskombinationer omfattar något eller några av ämnena Svenska som andraspråk, SO, Engelska och Matematik.

Du har ett genuint intresse för unga människor och är lyhörd för elevernas olika behov. Du anpassar ditt arbetssätt till målgruppen och är öppen för att utveckla nya arbetsmetoder.
Vidare är du flexibel och har inga problem med att anpassa dig efter nya förutsättningar, samt är lätt att samarbeta med.

Antal tjänster: 2

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2017-10-16. så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2018-06-13

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-13
Referensnummer: A718770

Andra uppgifter:

Vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.

Upplysningar lämnas av:

Ata Ala
Rektor
Telefon: 072-855 41 27
E-post: ata.ala@educ.goteborg.se

Fackliga företrädare:

Tor Kindahl
Lärarförbundet
Telefon: 0725263607
E-post: tor.kindahl@ educ.goteborg.se

Marie-Louise Järvelycke
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 0722558995
E-post: marie.louise.jervelycke@ educ.goteborg.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster